top of page

เด็กมีความสามารถทางการอ่านสูงขึ้นเมื่อครูและ E-Book รวมเป็นหนึ่ง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หนังสือนั้นเป็นประโยชน์เสมอกับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กที่พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับอ่านอย่างมาก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะสามารถเอื้ออำนวยให้การใข้ E-Book ที่สามารถสอนและแปลความหมายได้เองโดยไม่ต้องตะโกนถามคำศัพท์พ่อแม่อย่างเราอีกต่อไป แต่จากบทความตีพิมพ์วารสารวิชาการของ ซุง ฮี ลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย ฟูลเลอตัน กล่าวว่า "การอ่าน E-book โดยไม่ได้รับการอธิบายความหมายจากครูไม่ได้นำไปสู่การเรียนรู้ และเด็กในกลุ่มที่ความสามารถทางการอ่านสูงอ่านได้ดีและเข้าใจเรื่องราวได้ดีมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการแนะนำจากครู" (Sung Hee Lee)


การเติบโตในกลุ่มหนังสือ E-Book ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยกลุ่มธุรกิจ E-Book ในปี พ.ศ.2560 มีมูลค่ารายรับสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (Statista.com, E-Books) สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและโอนย้ายข้อมูลครั้งสำคัญผ่านพฤติกรรมการอ่านที่เปลี่ยนไป พ่อแม่อย่างเราจึงต้องพยายามปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้เป็นเพื่อน ครู และพ่อแม่ที่ดี ทันยุค ทันสมัยไปกับการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกและเปิดทางการเรียนรู้ แต่พ่อแม่ ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการที่จะช่วยผลักดัน กระตุ้น และส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของลูก พร้อมกับเทคโนโลยีเหมือนเดิม


เวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวินาที นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ แต่เทคโนโลยีจะยังคงเป็นเครื่องมือเท่านั้นมิใช่ครูแต่อย่างใด พ่อแม่ ครู และสังคมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านที่ต้องเร่งพัฒนาให้ทันกับยุคข้อมูลข่าวสารที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ทุกๆวินาที ฉะนั้นทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อก้าวข้ามกับดักการเข้าใจผิด และส่งเสริมทักษะการกลั่นกรอง แยกแยะโดยเฉพาะตัวร้ายที่แฝงมาในรูปแบบใหม่ "้เฟคนิวส์"


ครูเก๋ แอบโซลูท

ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 175 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page