top of page

สอนลูกจัดการตนเอง ครื้นเครงศักยภาพผู้นำ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เริ่มต้นสอนให้ลูก "จัดการเป็น" เพิ่มโอกาสให้สูงต่อการเป็นผู้นำ (Fayol, 1916) การศึกษาคุณลักษณะของการเป็นผู้นำนั้นได้ริเริ่มมาเป็นเวลานาน จนสามารถตกผลึกมาเป็นพฤติกรรมและคุณลักษณะพื้นฐานที่ควรจะมี และข้อเสนอ 4 หลักการนี้คือหัวใจของการจัดการที่พ่อแม่พึงปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวตนของลูก


1. Planing มีกำหนดล่วงหน้า ว่าจะทำอะไร เวลาไหน ลำดับความสำคัญ


2. Organizing มีการจัดระเบียบ ตารางเวลาที่ทับซ้อนนั้นควรหลีกเลี่ยงในการจัดระเบียบเวลา


3. Staffing มีการจัดการคน จัดการงาน งานไหนทำคนเดียวส่วนตัว หรืองานไหนเป็นงานกลุ่มแต่ละหน้าที่สำคัญอย่างไร


4. Controlling มีการควบคุมที่ดีเพิ่มไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ ด้วยวินัยที่สมบูรณ์


ในการทำกิจกรรมแต่ละอย่างหรือเริ่มวันใหม่แต่ละวัน หากพ่อแม่สามารถปลูกฝังพื้นฐาน 4 ข้อ ให้คุ้นชินสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย เกิดการจัดการตนเองได้ จัดการคนอื่นหรือเป็นผู้นำย่อมไม่เป็นสิ่งที่ลูกจะเกรงกลัวแต่อย่างใด


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 205 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page