top of page

กลัวที่ลูกจะหาเพื่อนไม่ได้

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


กรณีมีเพื่อนใหม่ ทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี พ่อแม่หลายท่านคิดว่าเมื่อลูกๆของเราปรับตัวเข้ากับชั้นเรียนได้แล้ว ก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนห้องเรียนสักเท่าไหร่ เพราะกลัวและมีความกังวลว่าลูกนั้นจะมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ ห้องใหม่ ครูใหม่ แต่หากมองจากมุมของนักจิตวิทยาแล้วนั้น ครูเก๋อยากจะบอกว่า การเปลี่ยนเพื่อน หรือเปลี่ยนกลุ่ม หรือการจำเป็นที่จะต้องรู้จักเพื่อนใหม่ไม่ใช่ปัญหา แถมยังเป็นเร่องดีที่ลูกจะได้เรียนรู้ทักษะวิธีการในการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นว่า จะทำอย่างไรให้ได้รับการยอมรับและเข้าร่วมกับเพื่อนใหม่ได้อย่างดีและรวดเร็ว และหากสังเกตการที่เด็กกลุ่มหนึ่งเริ่มสนทนากับเพื่อนใหม่จะเห็นได้ว่า


ทันทีที่เด็กคนแรกเอ่ยปากถามชื่อ คนต่อมาจะยิ้มทักทายและแนะนำชื่อตนเอง และคนต่อๆไปจะไม่ถามไม่พูดสิ่งที่คนก่อนหน้าพูดไป แต่จะสอบถามข้อมูลใหม่ๆที่เขานั้นอยากรู้


จากกระบวนการกลุ่มดังกล่าวเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมที่ดีจากชีวิตประจำวันให้กับลูกผ่านเพื่อนใหม่ และยิ่งลูกสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นเท่าใด การเข้าสังคมจะไม่เป็นปัญหาแน่นอนสำหรับเขาเองในอนาคต


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org


โรงเรียนกวดวิชาที่มีนักจิตวิทยาดูแลดู 214 ครั้ง0 ความคิดเห็น