top of page

ข้อคิดของการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปรับพฤติกรรม

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ต้นหญ้าทำหน้าที่เป็นภูเขาไม่ได้

ภูเขาทำหน้าที่แทนลำธารไม่ได้

ลำธารทำหน้าที่แทนต้นไม่ได้


จากคำสอนที่ได้ยินมาจากหลายรุ่นทำให้ครูเก๋ได้มีโอกาสนึกถึงพ่อแม่หลายๆท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือการร่วมพัฒนาศักยภาพของลูกไปด้วยกันกับคุณครู โรงเรียน นักจิตวิทยาไปพร้อมๆกัน เนื่องจากไม่มีใครที่ทำหน้าที่แทนใครได้ดีเท่ากับเราทำหน้าที่ของเราเอง


เมื่อภารกิจที่ได้รับสอดคล้องกับหน้าที่ของเรา การงานจึงจะสำเร็จได้ดังตั้งใจ หน้าที่ของครอบครัวก็ต้องเป็นหน้าที่ที่ครอบครัวต้องได้รับผิดชอบ ที่แน่นอนเลยคือแตกต่างจากหน้าที่ของโรงเรียนแน่นอน ความเข้าใจในหน้าที่นี้ ทำให้ผู้ปกครองหลายๆคนที่ปรับตัวและพร้อมเปลี่ยนแปลงไปกับลูกประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเสริมสร้างศักยภาพที่ดี


ดังนั้นหากพ่อแม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง คือการอบรมสั่งสอน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ช่วยจุนเจือลูกๆไปพร้อมกับคุณครู นักจิตวิทยาหรือกระทั่งครูสอนพิเศษ ให้ลำธารได้ทำหน้าที่ลำธาร ภูเขาทำหน้าที่ภูเขา เราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างนี้ ผู้คนจึงจะชื่นชมองค์ประกอบโดยรวมที่สวยงามได้ เหมือนความสวยงามที่เกิดขึ้นกับศักยภาพของลูกเราค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 235 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page