top of page

5 คำถามเพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ในการเลี้ยงลูก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เวลาที่เราได้เป็นพ่อแม่ หรือเริ่มชีวิตของการเป็นพ่อแม่ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับคำถามที่ต้องพบเจอเกี่ยวกับมุมมองและวิสัยทัศน์ในการเลี้ยงดูลูก จากประสบการณ์การเลี้ยงลูกของครูเก๋ และประสบการณ์ที่ได้ให้ความดูแลเลี้ยงดู และให้คำปรึกษาเด็กน้อยจากหลายๆครอบครัว สามารถบอกได้ว่าการเลี้ยงดูนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และการเลี้ยงลูกในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นแตกต่างจากอดีตอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก พ่อแม่อย่างคงไม่สามารถหยุดรอ เพื่อที่จะให้โลกเป็นตัวสอนลูกของเราได้เสมอไป จึงเกิดเป็น 5 คำถามที่ครูเก๋คิดว่า พ่อแม่ควรจะต้องถามตัวเองเพื่อนำไปสู่คอนเซ็ปในการเลี้ยงลูก


1. ลูกของเราจะเติบโตในสังคมแบบใด อยู่ในสังคมแบบไหน


2. จุดแข็งของลูกเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คืออะไร


3. ความรู้ของลูกในปัจจุบันนั้นสอดคล้องตามมาตรฐานชั้นเรียนหรือไม่ สูงกว่า หรือต่ำกว่าอย่างไร


4. เราจะสนับสนุนลูกทางวิชาการและพัฒนาการอย่างไรได้บ้าง


5. ลูกต้องการเครื่องมือทางการเรียนรู้อย่างไร เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในแบบของเราเอง


คำถามเหล่านี้ครูเก๋ถามผู้ปกครองที่ครูเก๋ให้คำปรึกษาทุกครั้งเพื่อสะท้อนสิ่งที่เขาอาจจะลืมคิด หรือมองข้ามไป เพื่อเห็นสิ่งใหม่ สิ่งดีและโอกาสที่มาให้ลูกในทุกวัน


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 195 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page