top of page

เมื่อต้องการสอนลูกเป็นผู้ให้ ต้องใส่ใจสังคมของการแบ่งปัน

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


วันนี้เป็นคำถามล่าสุดที่ได้รับจากนักศึกษาของครูเก๋ที่จบไปนานแล้วต้องการที่จะสอนลูกให้เป็นผู้ให้ จึงเกิดข้อสงสัยมาถามว่า เราจะสอนลูกให้เป็นผู้ให้ได้อย่างไร วันนี้ครูเก๋เลนมาตอบให้กระชับค่ะ


เมื่อต้องการฝึกลูกให้เป็นผู้ให้ พ่อแม่จึงต้องใส่ใจสร้างสังคมของการแบ่งปัน


"จะให้ได้ ต้องเคยรับมาก่อน" ในบ้านของเราเป็นสังคมระดับหนึ่งที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตมาตามกรอบความคิดที่เขาได้รับการปลูกฝัง บุคคลที่จะแสดงการเป็นผู้ให้ได้ชัดเจนที่สุด คือพ่อกับแม่ ผ่านการเป็นผู้ให้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อาทิ เวลา การศึกษา ความเอาใจใส่ ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามเวลา ลูกในฐานะผู้รับของบ้าน เมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการตามกาลเวลาที่ถูกต้องก็จะเรียนรู้การเป็นผู้รับที่ดี และในอนาคตก็จะเรียนรู้ที่จะให้ตามกาลเวลาที่ถูกต้องผ่านมุมมองของผู้ที่เคยเป็นผู้รับคนหนึ่ง


ครูเก๋ยกตัวอย่างแบบนี้แล้ว พ่อแม่คงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะคะว่า จะฝึกให้ลูกรักเป็นผู้ให้ที่ดีได้อย่างไร


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org


ดู 213 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page