top of page

สร้างหลักการคิด ด้วยชีวิตแอคทีฟ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หลักการคิดที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ แล้วหลักการคิดที่ดีเป็นอย่างไร สังเกตอย่างไรคือคำถามแรกๆที่เกิดขึ้นในใจของพ่อแม่ ซึ่งพฤติกรรมบ่งชี้หลักคิดที่ดีมีง่ายๆคือ


1. มีความคิดเป็นขั้นเป็นตอนรู้ว่าอะไรมาก่อนหรือหลัง


2. มีคำถามตามเสมอๆ อาทิ ทำไม เพื่ออะไร ที่ไหน


3. ต้องการอธิบายประกอบเหตุผล


4. ระบุความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไร


5. ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจอยู่เสมอ


หาก 5 ข้อนี้ปรากฎอยู่บ่อยครั้งในลูกของเรา สิ่งที่จะทำให้เค้าเติบโตมาอย่างมีความสุข คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องไม่เบื่อที่จะต้องตอบคำถาม หรือการอยู่ร่วมกันแบบแอคทีฟ ที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับหรือรอให้ป้อนให้ แต่เป็นฝ่ายแสวงหาความรู้และสิ่งใหม่รอบตัว รวมถึงฝึกตั้งคำถามเพื่อสนทนากับลูกรัก และที่ขาดไม่ได้คือการลำดับเรื่องราวต่างๆอย่างดีเยี่ยม เพื่อสร้างการเชื่อมโยงที่ดี และแน่นอนว่าจะมีแบบนี้ได้พ่อแม่ต้องไม่หยุดที่จะเสาะแสวงหาความรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับลูกค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 225 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page