top of page

หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ถ้าพ่อแม่รู้ก็แก้ไขไปแล้ว

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


คิดอย่างไรถ้าลูกของเราหนักไม่เอา เบาไม่สู้?


พฤติกรรมที่เรียกว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้ มีอยู่มากมายให้เห็นในสังคม และเป็นลักษณะหนึ่งที่ผู้ปกครองหลายท่านไม่อยากให้เกิดขึ้นในลูกของเขาเอง ซึ่งความหมายของคำว่าหนักไม่เอา เบาไม่สู้นั้นอาจจะพูดได้อย่างง่ายๆว่า ไม่มีความอดทนต่องานใดใดงานหนึ่ง


การไม่อดทนในการทำงานแต่ละอย่างนั้นแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมเท่าไหร่ แต่หากเรามองจากมุมมองของเด็กแล้ว อาจจะยังไม่ใช่ปัญหาที่หนักหนาอะไรมากนัก เนื่องจากวัยของเด็กนั้นเป็นวัยของการค้นหา ค้นคว้า ทดลอง หรือเรียกว่าวัยแห่งการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็แล้ว หากคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจ กลัวว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะกลืนกินพฤติกรรมที่ดีของลูก พ่อแม่ต้องให้ความดูแลและกระตุ้นอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอเมื่อลูกต้องการทำอะไรสักอย่าง อาทิ


1. อยู่ข้างลูกเพื่อค้นหาวิธีการ แนวทางและวิถีทางในการตัดสินใจ


2. เป็นกำลังใจระหว่างทำงานและช่วยลูกฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อไม่ให้ลูกหมดหวังและที่สำคัญพ่อแม่ต้องชมเชยกับความสำเร็จ


3. สอนลูกจัดลำดับสำคัญก่อนหลัง จากง่ายไปยาก เพื่อนำไปสู่การจัดระเบียบในการแก้ไขปัญหา


สามข้อนี้เป็นคาถา และวิธีการที่พ่อแม่ต้องนำไปปรับใช้หากต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของลูก รวมถึงการหลีกเลี่ยงโอกาสที่ลูกเองจะมีพฤติกรรมที่เราเรียกหรือได้ยินกันอย่างหนาหูว่า หนักไม่เอาเบาไม่สู้ค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 285 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page