top of page

Social Distancing รักษาระยะห่างทางสังคม สร้างอารมณ์ที่ปลอดภัยให้บทสนทนา

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


Social Distancing หรือการรักษาระยะห่างทางสังคม ผู้ปกครองหลายท่านเริ่มมีความกังวลว่าสามารถส่งผลถึงการมีเพื่อนน้อยหรือไม่ยอมเข้าสังคม ซึ่งแท้จริงแล้วการที่ปฏิเสธสังคมนั้นเราใช้คำว่า Isolation หรือกีดกันตัวเองออกจากสังคม


การที่เรารักษา Social Distancing นั้น ลูกๆก็ยังคงมีสังคมเป็นปกติ เพียงแต่รักษาระยะห่างให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความรู้สึกปลอดภัย สร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกที่ดี


การยืนสนทนาหรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามในระยะปลอดภัยจะสร้างความรู้สึกสบายใจให้เราเพิ่มมากขึ้น มนุษย์จะสบายใจและปรับความเข้าใจหรือปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีพื้นที่ปลอดภัยเวลาสนทนา หรือประมาณ 1 ช่วงแขน (Personal Space, Hall 1959) เพราะเมื่อสนทนาใกล้จนเกินไป หรือน้อยกว่า 1 ช่วงแขนนั้นส่งผลให้คู่สนทนาคนใดคนหนึ่งต้องถอยห่าง เพราะโดนบุกรุกพื้นที่ส่วนตัว ส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจ หรือกระทั่งยืนห่างจนเกินไป ความรู้ห่างเหินก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน


ฉะนั้นการรักษา Social Distancing และฝึกให้รู้จังหวะสั้นยาวในการสนทนาพร้อมระยะห่าง จะช่วยให้ลูกหรือตัวเราเองมีเสน่ห์มากขึ้น และเริ่มเข้าใจบริบทของสังคมที่ดีและง่ายยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ 6 ฟุต หรือ 6 ไม้บรรทัดห่างกันเพื่อกัน โควิด จะต้องมาเป็นอันดับแรกนะคะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.orgดู 193 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page