top of page

สร้างลูกคนใหม่ ด้วยการให้โอกาสคนเดิม

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


อย่าคาดหวังอะไรเดิมๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป


หลายครั้งที่พ่อแม่อย่างเราพลั้งพลาดจดจำเรื่องราวบางอย่างได้แม่นยำและคิดว่าสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้น และจะคงอยู่อย่างนั้นต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง หลายครอบครัวจดจำเรื่องราวดีดี หลายครอบครัวจดจำเรื่องราวของความล้มเหลว หลายครั้งที่หลายครอบครัวนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นมาตรฐานในการวัดคุณภาพชีวิตในปัจจุบันและสุดท้ายหลายครอบครัวก็พบว่าสิ่งเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว กลับมาไม่ได้อีกต่อไป


พฤติกรรมและพัฒนาการตามรากฐานของจิตวิทยาพัฒนาการนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และการเรียนรู้ ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ลูกพบเจอเรื่องราวใหม่ๆ ปัญหาใหม่ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงโอกาสใหม่ๆ การที่จะใช้วิธีเดิมๆในการแก้ไขปัญหาเห็นทีจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่


การให้โอกาสลูกในการเป็นคนใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และลองสิ่งใหม่ๆผ่านการกระตุ้นทางบวกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจากพ่อแม่นั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยเฉพาะกับยุคข้อมูลข่าวสารที่การได้ทดลองและเริ่มทำอะไรสักอย่างเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ดี การพัฒนาการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกลไกของสังคมตามยุคสมัยนั้นสำคัญและจำเป็น การเปิดโอกาสจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่นั้นต้องทำ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา บ้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 225 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page