top of page

สร้างร่างกายที่ใช่ ก่อนสร้างสภาพจิตใจที่ชอบ (ให้ลูก)

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ร่างกายที่ดี เพรียบพร้อม แข็งแรง สร้างเสริมสุขภาพจิตใจที่อยู่ดีมีสุขได้ง่าย


มนุษย์นั้นอาศัยการทำงานที่พร้อมเพรียงกันของร่างกายและจิตใจ การทำงานของร่างกายมนุษย์นั้นเปรียบได้เหมือนกับวงออเครสตรา ที่ประกอบด้วยผู้เล่น หรืออวัยวะต่างๆมากมาย ที่มีความแข็งแรงและเก่งกาจเฉพาะส่วนแตกต่างกันออกไป และแน่นอน จิตใจ หรือคอนดักเตอร์ที่จะต้องเข้าใจถึงเนื้อเพลงและผู้เล่นในตำแหน่งต่างๆ เสียงแหลมทุ้ม และไดนามิกหนักเบา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เลิศหรูมีคุณค่าน่าจดจำ


พ่อแม่หลายท่านมือใหม่ เกิดความกังวลมากมายว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรดี เสริมอย่างไรดี ให้เก่งดีมีสุข หลายท่านเสริมก่อนกำหนด หลายท่านเสริมช้ากว่ากำหนด หรือกระทั่งไม่ได้เสริมเลย แต่สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ทุกคนปฎิเสธและหลีกเลี่ยงไม่ได้คือลูกต้องเติบโตไม่ว่าจะเสริมช้า เสริมเร็ว หรือไม่เสริม


ในวัยเด็กเล็กแรกเริ่มนั้น การดูแลสุขภาพร่างกายและการเจริญเติบโตเป็นสิ่งสำคัญ การที่เลี้ยงดูลูกให้แข็งแรงมีพัฒนาการที่เติบโตตามวัยนั้นสำคัญอย่างมาก การได้รับสารอาหารที่ดีและเพียงพอจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่พ่อแม่ต้องให้ความสนใจโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการระบาดของ COVID-19 ที่ต้องอยู่บ้านและการสรรหาหรือเลือกสรรอาหาร มีขอบเขตจำกัด เพราะการขาดสารอาหาร หรือสภาวะจิตใจที่ย่ำแย่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง


ฉะนั้น นอกจากเสริมลูกด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนแล้ว อีกสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ในการที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจต่อยอดไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพตามพัฒนาการ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 250 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page