top of page

3 ทักษะพัฒนาความคิด สร้างชีวิตการปรับตัวที่ดี

อัปเดตเมื่อ 25 เม.ย. 2563

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


อยากสอนให้ลูกเติบโตขึ้นมาแล้วจัดการตนเองได้ รับผิดชอบ และพัฒนาตนเองได้อย่างสม่ำเสมอต้องเริ่มอย่างไรคงเป็นคำถามคลาสสิคที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอยากรู้ ในทางจิตวิทยาเรามีคำหนึ่งที่เรียกกันว่า Executive Function หรือย่อๆว่า EF


อ้างอิงจากทฤษฎีพัฒนาการทางสมอง ที่มีข้อมูลยืนยันทางการแพทย์ว่า ช่วงอายุระหว่าง 4-6 ปีนั้น จะมีพัฒนาการดีที่สุดโดยการทำงานของสมองส่วนหน้า วัยนี้เป็นวัยที่สำคัญที่พ่อแม่ควรเอาใจใส่ ให้เกิดทักษะพื้นฐานที่ดีประกอบด้วย


1. ความจำ การมีคลังคำศัพท์ จดจำรูปภาพ เลข และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน


2. ความคิดไตร่ตรอง คิดก่อนทำ ไม่ใช่ทำแล้วคิด คิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วคิด รวมไปถึงการแสดงความต้องการของตนเองในรูปแบบต่างๆ


3. การยืดหยุ่นของความคิด การคิดแก้ไขปัญหา การพลิกแพลง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการได้ลองผิดลองถูก


สามทักษะดังกล่าวจะช่วยพัฒนาลูกทั้งร่างกายและความคิด เติบโตมาพร้อมกับการปรับตัวที่ดี ทำเป็น คิดเป็น แก้ไขปัญหาเป็นและพร้อมเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ และที่สำคัญที่สุดที่จะได้จากการฝึกทักษะดังกล่าวคือการมีความสุขที่จะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่น


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 182 ครั้ง0 ความคิดเห็น