top of page

สถานที่สร้างคน สร้างเยาวชนด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ในช่วงเวลาของการอยู่บ้าน พ่อแม่หลายท่านก็ต้องทำงาน และแน่นอนว่าลูกๆหลายคนก็ต้องเรียนหนังสือผ่านสื่อออนไลน์ กระทั่งการเรียนด้วยระบบสื่อสารทางไกล การปรับตัวครั้งนี้ไม่ง่ายและท้าทาย หลายครั้งที่พ่อแม่ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆนานา และปรึกษากับครูเก๋ว่า ลูกมีพฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่ง วอกแวก ลุกเดินประจำ ไม่ค่อยนิ่งเฉย ทำอย่างไรดี


ลองมองมุมมองกลับกันจากมุมมองของลูก ลูกเองก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าจะจัดการกับอารมณ์ หรืออาการที่แสดงออกมาอย่างไรให้เหมาะสม หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า "ถูกใจพ่อแม่" ถ้าเขาได้มีโอกาสรู้ เขาก็คงไม่ทำ


เราเป็นพ่อแม่ อาจจะต้องช่วยเหลือแนะนำให้การปรับตัวของลูกสอดคล้องเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในช่วงวิกฤติเช่นนี้


1. สถานที่โล่ง ไม่แออัดไปด้วยหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆนานา เอกสาร หรือข้าวของมากมายนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นมุมเรียนของลูก ไม่ก่อเกิดความรู้สึกและสบายตา


2. บรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไป รวมถึงการเคารพสิทธิในการใช้เวลาร่วมกันอาทิ การไม่เปิดทีวีเสียงดังรบกวนขณะลูกเรียนหนังสือ


3. วิธีการเรียนที่จำเป็นเป็นสิ่งสำคัญ หากพ่อแม่ไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้ ก็ต้องหาคนมาช่วยเหลือ อาจจะเป็นช่วงเวลานี้ หรือหลังจากโควิดผ่านไป การเรียนรู้ตัวต่อตัว เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยรื้อฟื้นในส่วนที่ขาดหายไปในช่วงเวลาออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว


การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะลูก หลายครั้งสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการกังวลและหงุดหงิด ไม่ได้สื่อสารออกมาอย่างชัดเจน จึงเกิดเป็นพฤติกรรมที่กวนใจพ่อแม่อยู่เนืองๆ เมื่อเข้าใจแบบนี้แล้ว ถึงเวลาของเราพ่อแม่ ที่จะให้ความช่วยเหลือ ก่อนที่จะสายเกินแก้


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 226 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page