top of page

Single Mum บทบาทหน้าที่ใหม่บนใบหน้าเดิม

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เมื่อต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องทำอย่างไรดีคะ หลายอย่างก็ไม่เคยทำ แถมยังชอกช้ำด้วยความเจ็บปวดเดิมๆ คำพูดของคุณแม่คนหนึ่งที่ต้องรับมือกับบทบาทหน้าที่ใหม่ "แม่เลี้ยงเดี่ยว"


ความวิตกกังวลมากมายเข้ามาถาโถมเข้าสู่บุคคลที่เคยเป็นเพียงแม่ และต้องมาเป็นพ่อและแม่ในเวลาต่อมา เมื่อความเป็นแม่มีอยู่ในตัวตนของผู้หญิงทุกคน ความกังวลจึงเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ความกังวลดังกล่าวจึงเพิ่มพูนมากขึ้นอย่างน่ากังวลใจ ครูเก๋ในฐานะที่ได้ให้คำปรึกษาแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ขอเสนอว่า ...


1. ยอมรับตนเองว่านี่คือบทบาทหน้าที่ใหม่ปฏิเสธไม่ได้ ให้ยอมรับและปรับตัว เพราะการยอมรับเท่านั้น ที่จะนำมาสู่การเตรียมตัว เพื่อที่จะพร้อมรับมือกับปัญหา


2. หาที่ปรึกษาเพื่อจัดตารางชีวิต บุคคลที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพ พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยคือใคร ใครที่จะพึ่งได้ และใครที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกบ้าง


3. โฟกัสและหันมามองที่ลูก เด็กต้องการการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และศักยภาพ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการระหว่างช่วงวัย รวมถึงการไม่ละเลยส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคนและครูที่ดีช่วยดูแลและแบ่งเบาภาระแม่เลี้ยงเดี่ยวได้


แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นได้หลายกรณี แต่ทุกกรณีหลายครั้งมีผลทำให้สภาพทางจิตใจย่ำแย่ การยอมรับและเดินต่อจึงเป็นก้าวสำคัญที่เกือบจะยากที่สุดเลยก็ว่าได้ แต่ถ้าเราไม่ยอมรับมันเสียแล้ว ก็ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เหล่านี้ได้นอกจากตัวคุณแม่เอง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.orgดู 191 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page