top of page

แก้ไขพฤติกรรม ก็ไม่เท่าการป้องกันที่ทันเวลา

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


อาการก้าวร้าวเป็นอีกหนึ่งอาการที่ไม่ควรละเลยหรือมองข้าม อ้างอิงจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบว่า อาการก้าวร้าวโดยร้อยละ 40 นั้นพัฒนาต่อไปเป็นนักเลง และยิ่งพบมากขึ้นในช่วงวัย 13-17 ปี เป็นโรคหนึ่งเราเรียกกันว่า พฤติกรรมเกเรก้าวร้าว โดยมีตัวเลขสูงถึง 150,000 ทั่วประเทศ


การได้เห็นข้อมูลและตัวเลขที่เด่นชัดแบบนี้แล้ว การแก้ไขพฤติกรรมคงจะไม่ดีเท่าการป้องกันที่ทันเวลาหรอกนะคะ ซึ่งวิธีหยุดหรือป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าวนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถทำได้ดังนี้


  1. เมื่อลูกอายุยังน้อยหรืออยู่ในวัยเด็กเล็ก การให้ความรักความอบอุ่นผ่านการกอด การสัมผัส เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่พ่อแม่ควรแสดงกับลูก

  2. การพูดคุยสนทนาที่ควรกระทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ให้เป็นนิสัยและเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ครอบครัวทำร่วมกัน

  3. ฝึกวินัยการวางแผน เพื่อให้มีเป้าหมายของการสร้างนิสัยที่จะนำไปสู่สภาวะของการควบคุมอารมณ์ที่ดี

  4. งด ละ เลิก พฤติกรรมที่สนับสนุนและก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว อาทิ การดุด่าที่ไร้เหตุผล การข่มขู่ให้กลัวหรือกระทั่งการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเสียเองในการก่อความรุนแรงหรือความวุ่นวายในครอบครัว

เพียงสี่ข้อหลักง่ายๆแค่นี้ พ่อแม่ผู้ปกครองที่ใส่ใจจะพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ของลูกได้อย่างยอดเยี่ยม ลดเด็กก้าวร้าว เพิ่มเด็กเก่ง ดี และมีสุขจากภายในได้อย่างง่ายดาย


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 196 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page