top of page

อิทธิพลทางวัฒนธรรม ปัจจัยสำคัญในการเติบโตของลูก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


Cultural influences หรือในภาษาไทยได้รับการเรียกว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรม โดยแนวคิดนี้ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลายของผู้คนที่ศึกษาแนวคิดของนักจิตวิทยา Alfred Adler (อ่านว่า อัลเฟรด อัดเลอร์) โดยได้มีการอ้างว่า "วัฒนธรรม" เท่ากับ "วิถีชีวิต"


สำหรับเด็กๆแล้วกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่สามารถดูแลตัวเองได้นั้น การถูกหล่อหลอมด้วยวิถีชีวิตที่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ที่ต้องผ่านทั้งการเอาใจใส่ การอบรมเลี้ยงดูที่อบอุ่น รวมไปถึงการตระหนักรู้ของพ่อแม่เองถึงบทบาทและหน้าที่


อย่าพูดว่าโตแล้วจะคิดได้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการที่รวดเร็ว เด็กๆที่กำลังเติบโตกำลังต้องการผู้นำทางที่ยอดเยี่ยม ฉะนั้นผู้ที่จะเข้ามาหล่อหลอมบุคลิกภาพ วิถีชีวิตนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ ใส่ฝัน และดันให้เป็นผลสำเร็จ การที่เด็กเองได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถีผู้นำทางในแต่ละช่วงวัยนั้น จะสร้างให้เขานั้นเข้าใจถึงบทบาททางเพศ ความแตกต่างทางเพศ ภาวะผู้นำ และอีกมากมายที่ไม่อาจกล่าวถึง


การมีผู้นำที่ดี ที่มีวิถีชีวิตที่ดี จะสร้างวัฒนธรรมหรือที่นี้เราเรียกว่าวิถีชีวิตที่ดี เพื่อลดความขัดแย้งในใจ และเพิ่มความเข้าใจให้กับสังคมเมื่อเติบโต


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 194 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page