top of page

ทำไมพ่อแม่ที่ดีจะสอนให้ลูกเคารพตัวเอง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ผมผิดเองแหละ ฉันผิดเองแหละ ฉันแย่เองแหละ ... เสียงเหล่านี้เคยดังในหัวของใครหลายๆคนมานักต่อนักโดยหลายคนก็ยังเก็บความทรงจำเหล่านั้นไว้ได้ดีในหัวของตนเอง


การกล่าวโทษตนเองหรือ Self-Criticism เป็นหนึ่งในกระบวนการป้องกันตนเองเพื่อนำไปสู่การปรับตัว แต่หลายครั้งที่เด็กๆกล่าวโทษตนเอง นั้นไม่ได้นำไปสู่การป้องกันตนเองแต่เป็นการซ้ำเติม และประเมินตนเองไปในทางที่ไม่ดี พฤติกรรมดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการไม่กล้าเผชิญปัญหา ไม่สู้ปัญหา เมื่อหาทางแก้ไม่ได้ตามที่ใจตนเองต้องการ หลายครั้งนำไปสู่การทำร้ายตนเองโดยที่สุด ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดึงผม ทุบตีตนเอง หรือกระทั่งชกต่อยตัวเอง โตขึ้นมาหน่อยในผู้ใหญ่ที่พบเห็นคือการประชดรักที่เห็นได้กันทั่วไป


แม้การติเตียนหรือกล่าวโทษตนเองจะเป็นกระบวนการหนึ่งในการปรับตัว แต่เป็นการปรับตัวที่ไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ย่ำแย่ยิ่งกว่าในอนาคต คือการที่พ่อแม่ต้องปลูกฝังการเคารพตัวเองให้กับลูก ยอมรับความจริงและความผิดพลาดรวมถึงอุปสรรคต่างๆนานา แล้วเริ่มต้นแก้ไขด้วยวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 215 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page