top of page

ความขยันหมั่นเพียร สร้างเซียนที่ 6 ขวบ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ความขยัน แปลตรงตัวตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ปีพุทธศักราช 2554 จะได้ความว่าการทำงานโดยไม่ปล่อยปะละเลย หรือประพฤติเป็นประจำสม่ำเสมอไม่เกียจคร้าน


คำถามที่ยังคงเป็นหนึ่งในใจของพ่อแม่คือ ทำอย่างไรลูกจะขยัน


ในความเชื่อของจิตวิทยานั้น ความขยันหมั่นเพียรที่เหมาะสม จะมาพร้อมกับการเจริญเติบโตทางพัฒนาการที่จะสอดคล้องล้อตามกันไป อ้างอิงจากทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน นักจิตวิทยาชาวเยอรมันจะพบว่า ความขยันหมั่นเพียร จะถูกสร้างหรือเริ่มปลูกฝังในช่วงอายุ 6-12 ปี ด้วยเหตุเพราะวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการจะรู้ ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นช่วงวัยของการแสวงหาคำตอบที่หลากหลาย ดังนั้นผู้ปกครองต้องมุ่งสอน เพื่อสร้างขอบเขตของความคิด โฟกัส และชี้แนะแนวทาง เพื่อหาความสนใจและต่อยอดความคิด


เมื่อลูกๆรู้ขอบเขตของการเรียนรู้ จะนำไปสู่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง บนความตั้งใจ จริงจัง และสม่ำเสมอ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ พัฒนาขึ้นเป็นความชำนาญจากความขยันที่จะพาก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org
ดู 330 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page