top of page

เรียนรู้การเป็นผู้รับ แล้วขยับเป็นผู้ให้

โดย ครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนวเด็กและวัยรุ่น


ปัจจุบัน สังคมจับจ้องเสมอกับการสอนให้เป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ ครูเก๋เลยชวนมองว่า สำหรับการสอนให้เกิด "การให้" ในเด็กแล้ว โดยหลักการของพัฒนาการการเลี้ยงดู


"ต้องรับให้ได้ก่อน ถึงจะให้เป็น"


#ได้รับการสอน จึง #สอนคนอื่นได้

#ได้ความรักมากพอ จึง #แบ่งปันความรักสู่ผู้อื่นได้

#ได้รับการดูแลอย่างอบอุ่น จึง #จุนเจือดูแลผู้อื่นได้

#ได้รับการช่วยเหลือเมื่อต้องการ จึง #มองเห็นหนทางแห่งการช่วยเหลือ


พ่อแม่จึงต้องเสริมสร้างการให้ของพ่อแม่ต่อลูกให้เห็นเป็นประจักษ์

ให้ลูกรู้สึกถึงความรักในการรับมอบบางสิ่งบางอย่างจากพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความหวังดี ความช่วยเหลือ หรือความมั่นคงแล้ว ลูกซึมซับความรู้สึกของการเป็นผู้รับ จึงเริ่มที่จะสนใจในการเป็นผู้ให้ที่ดี


ครูเก๋ แอบโซลูท


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง

วางแผนการเรียนส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้ บนหนึ่งทำเลที่ดีที่สุดกลางเมืองเชียงใหม่

โทรปรึกษาเรา 0986656541ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page