พฤติกรรมอยากได้อยากมี ของต้องมี ควรสอนอย่างไร

โดย ครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนวเด็กและวัยรุ่น


เมื่อลูกมีพฤติกรรม แย่งของคนอื่น หรืออยากมีของเหมือนคนอื่น พูดกันตามหลักพัฒนาการตามช่วงวัย พบว่าเด็กๆมีพฤติกรรมยื้อแย่ง หรืออยากมี โดยเฉพาะการแย่งจากมือเพื่อน พ่อแม่ หรือชี้แล้วบอกว่าต้องการโดยตรงว่าอยากได้อยู่มาก นั่นแปลว่า "เขาอยากได้" และแน่นอนที่สุด พฤติกรรมแบบนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสม อาจพัฒนาต่อไปในอนาคตที่หาทางแก้ไขได้ลำบาก


"สอนลูกตั้งแต่วันนี้ หรือไม่มีโอกาสได้สอน"

เมื่อลูกเกิดความอยากได้ ต้อง...


1. สอนให้ลูกบอกความต้องการอย่างตรงไปตรงมาอย่างมีเหตุผล


2. เมื่อลูกบอกแล้ว พ่อแม่ ต้องรับฟัง แล้วค่อยพิจารณาความเป็นไปได้ของความต้องการของลูก


3. ทวนคำพูดนั้นของลูกเกี่ยวกับความต้องการของเขา

#ให้ได้ = ตอบสนองได้ แปลว่า เขาจะได้แน่นอนพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อความพึงพอใจ

#ให้ไม่ได้ = ตอบสนองไม่ได้ ไม่ควรบอกว่า ไม่เอาแล้วเดินหนี ต้องบอกเหตุผลหรือสร้างคำถามปลายเปิด อาทิ ไม่ได้เพราะอะไร เมื่อวานซื้อไปแล้ว ลูกมีอยู่แล้ว(ในกรณีที่เด็กลืมว่าเคยมี) หรือ ลูกจะหามันได้อย่างไร


เมื่อลูกรู้เหตุผลของข้อมูลที่พ่อแม่พยามยามสื่อสารแล้ว จะเริ่มนำไปสู่การทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความอยากได้ของเขา จะเริ่มกลับมาพิจารณาที่ตัวเองถึงเหตุผล มากกว่าการแย่งของจากมือของเพื่อน ครอบครัว หรือผู้อื่น พฤติกรรมที่จะเป็นไปได้หลังจากการคือการขอยืมแทนเพื่อพัฒนาไปถึงคำว่า ไม่มีก็ได้ในตอนนี้ แต่รักษาสัญญาในการยืมที่ดีกว่า


สอนวันนี้เพื่อ อนาคตที่ดีกว่า

ครูเก๋ แอบโซลูท


โรงเรียนกวดวิชา แอบโซลูท ธิงคิง

ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาวางแผนการเรียนกับครูและนักจิตวิทยาการศึกษา บนหนึ่งทำเลที่ดีที่สุดกลางเมืองเชียงใหม่

เข้าชมห้องเรียนและโรงเรียนก่อนตัดสินใจโทร 0986656541

ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น