top of page

เผยเคล็ดลับ สอดส่อง Self Esteem ในเด็ก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"Self Esteem สูงย่อมส่งผลดีกว่า Self Esteem ต่ำแน่นอน" จากการเลี้ยงดูลูกในทุกๆระยะ คุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้การสังเกต ควบคู่ไปด้วยว่า ในอนาคตการที่จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจนั้น ปัจจุบันลูกของเราหรือเด็กนั้นมี Self Esteem สูงพอหรือยัง ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ค่ะ


1. ลูกมองว่าตนเองมีคุณค่าหรือยัง ... สำหรับเด็กๆคุณค่าอาจหมายถึงการได้ช่วยเหลือ อยากที่จะช่วยเหลือแล้วภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือ อาทิ ยิ้มทุกครั้งที่แบ่งปันขนม หรือช่วยคุณแม่ทำความสะอาด


2. พอใจในตนเองหรือยัง รูปร่าง หน้าตา การเรียกชื่อเล่น พยายามชื่นชมในสิ่งที่เค้ามีให้ลูกยอมรับในความเป็นตัวตนของตัวเองให้ได้มากที่สุด


3. เวลามีปัญหา ลูกกล้าเผชิญหน้า พร้อมแก้ไขและคิดบวก สำหรับเด็กเป็นธรรมดาที่ร้องไห้ งอแง แต่ลูกต้องสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้


4. เชื่อมั่นในตนเอง เคารพในการตัดสินใจของตนเองและผู้อื่นเสมอ


สำหรับเด็กๆแล้ว การเสริมสร้างความภูมิใจในตนเองต้องอาศัยระยะเวลา และสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ต้องอยู่ให้กำลังใจลูกเสมอเพื่อเพิ่ม Self Esteem ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น


ครูเก๋ แอบโซลูท


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูทธิงคิง


วางแผนการเรียน ด้วยการเรียนเสริมแบบเดี่ยวควบคู่ไปกับ นักกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Self Esteem และ Soft Skills ในเด็กกับเรา โทรปรึกษาเราวันนี้ 0986656541
ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page