top of page

สร้างความเป็นตัวเองให้กับลูกตอนที่ 2

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


พ่อแม่ผู้ปกครองที่รักทุกท่านคะ ครูเก๋จะย้ำอยู่เสมอว่า

ความเป็นตัวของตัวเอง = พลังมหัศจรรย์

สำหรับตอนที่ 2 นี้ครูเก๋มาแนะนำพลังที่ 2 คือพลังอุดมการณ์ทางความคิดค่ะ พูดภาษาอย่างง่ายคือทำอย่างไรให้ลูกมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลด้วยตัวเอง เราปลูกฝังพลังอุดมการณ์ตามช่วงวัยดังนี้ค่ะ


1. การทำช่วงเวลาให้เหมาะสมตามเหตุและผล หรือวินัย อาทิเวลาเล่นให้เล่นเต็มที่ เวลานอนให้นอนเต็มเวลา สำหรับเด็กเล็กๆ เหตุผลของการทำซ้ำๆจะเริ่มก่อเกิดกำเนิดขึ้นในสมองว่าเวลานี้สมควรจะทำอะไร


2. เด็กโตขึ้นมาอีกนิด ความสอดคล้องกับโอกาสและสถานการณ์เป็นเป้าหมายสำคัญของเรา ชี้ให้ลูกเห็นถึงความเชื่อมโยงของตรรกะและเหตุว่า การกระทำอย่างนี้เกิดขึ้นและจบไปได้ด้วยเหตุใด ดีขึ้น แย่ลงด้วยเหตุใด ยืดหยุ่นมากขึ้นตามโอกาส อาทิ การเคร่งอ่านหนังสือทุกวัน อาจจะมีเวลาพักเพื่อว่าง แต่ไม่ได้แตกระเบียบ


3. วัยรุ่น ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ ความเป็นเหตุเป็นผลจะถูกดูดให้เข้ารวมกลุ่ม ทำให้ผู้คนเกิดการยอมรับ หรือพฤติกรรมที่เรียกว่าติดเพื่อน แก้ไขได้โดยปลูกฝังข้อ 1 และ 2 ให้แน่นแต่เล็ก เพื่อวันนึงลูกจะคะนึงนึกได้ว่าควรเลือกจัดการกับตรรกะเหล่านั้นอย่างไร และอุดมการณ์ในการทำแต่ละอย่างจะเริ่มแน่ชัดจากความไม่แน่ชัด อาทิ วันนี้คุณอาจจะเห็นลูกเป็น #ติ่งเกาหลี แต่วันพรุ่งนี้อาจจะ #เซอร์ๆ หรือ #เป็นทางการ ซึ่งระยะนี้เป็นการทดลองอุดมการณ์ในอุดมคติของลูก พ่อแม่ต้องลดความก้าวก่าย และพร้อมจะลุกไปหยุดได้เสมอเมื่อสิ่งไม่พึงประสงค์เริ่มเกิดค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนเสริมส่วนตัว ยกระดับความเข้าใจให้ลูก ท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้

บนหนึ่งทำเลที่ดีที่สุดกลางเมืองเชียงใหม่ 0986656541
ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page