top of page

สร้างความเป็นตัวเอง ให้กับลูกตอนที่ 3 มาตรฐานการดำรงชีวิต.

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"ความสำเร็จเกิดจากพลังมหัศจรรย์ของความเป็นตัวเอง"


ในตอนที่ 3 ของซีรี่ย์พลังนี้ ครูเก๋มาชวนเล่า เรื่องมาตรฐานในการดำรงชีวิตของลูก ที่มีความแน่วแน่ บนพื้นฐานที่ตนเองสนใจ ตามเกณฑ์ตามมาตรฐานของแต่ละคน


คำว่ามาตรฐานคือ ตามเกณฑ์ที่ตนเองนั้นรับทราบและกำหนด มาตรฐานเหล่านั้นมาจากการยอมรับในการแสดงออกของลูกในแต่ละวัย และได้รับการยืนยันว่าดี ผ่านเกณฑ์ตามที่ผู้ปกครองมองไว้


#วัยเด็กเล็ก เกณฑ์ก็คือ ทำแล้วไม่ผิด ไม่โดนลงโทษและได้ของรางวัลเมื่อทำสิ่งดีเป็นแรงกระตุ้น


#วัยเด็กโต เกณฑ์คือ ทำแล้วได้รับคำชม หรือของรางวัลโดยสิ่งของที่ได้รับ จะต้องมีความเชื่อมโยงว่ารางวัลที่ตนได้รับนั้นเชื่อมโยงและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นรอบข้างอย่างไร


#วัยรุ่น เกณฑ์คือ เค้ารับรู้ได้ว่าเค้าเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับผู้อื่น เพื่อยกระดับเป็นสากล


การช่วยลูกให้พบความเป็นตัวเอง ความถนัดและแน่วแน่ พลังมหัศจรรย์นี้จะเป็นตัวเร่ง ให้ลูกเข้าถึงตัวตนของตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าลูกจะวัยไหน เกณฑ์จะแตกต่างออกไป แต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยคือเพื่อนที่สำคัญที่สุดของลูกคือพ่อแม่ค่ะ


ยกระดับพลังมหัศจรรย์สร้างชีวิต ยกระดับความคิดสร้างเยาวชนที่ดีให้สังคม


ครูเก๋ แอบโซลูท


โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ บนหนึ่งทำเลที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ 0986656541 ยกระดับลูกของคุณด้วยครูของเรา


ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page