top of page

ลูกแค่เอาแต่ใจไม่ได้เห็นแก่ตัว

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ลูกเห็นแก่ตัวหรือลูกเอาแต่ใจตัวเอง บางทีก็เป็นพฤติกรรมเส้นบางๆ ที่อาจทำให้พ่อแม่เข้าใจลูกๆผิดไปได้ แต่สำหรับเด็กๆแล้วแนวโน้มควรจะมองไปในทางที่เอาแต่ใจมากกว่าค่ะ เหตุเพราะ


1. เด็กๆจะต้องทำตามใจตนเอง ทำตามความต้องการของตัวเอง โดยไม่อยากให้ใครมาสั่ง


2. เด็กๆจะมีพฤติกรรมทำอะไรไม่แคร์ใคร ไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรจากการกระทำของตนเอง


3. เด็กๆจะไม่คาดว่าสิ่งที่ทำหรือ แสดงออกมาต้องตอบแทนใคร หรือต้องบริการใคร


เมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว จึงอย่าพึ่งด่วนสรุป ว่าลูกของเราเป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะช่วงหนึ่งของพฤติกรรมเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆ เด็กๆแค่ทำตามใจตนเอง เพื่อแสดงความมีอิสระ หรือความเป็นตัวเองเท่านั้นค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท


โรงเรียนกวดวิชา แอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้บนหนึ่งทำเลที่ดีที่สุดกลางเมืองเชียงใหม่

0986656541 เพื่อเข้าชมห้องเรียนกับเรา
ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page