top of page

ข้อดีของการรู้วิธีเลี้ยงลูกสำหรับพ่อแม่ยุคเทคโนโลยี

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ทำไมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ หรือพ่อแม่มือใหม่ ควรที่จะต้องมีความรู้หรือรับรู้วิธีการเลี้ยงดูลูก

... บางท่านเกิดคำถามในใจว่า แล้วถ้ารู้กับไม่รู้วิธีจะแตกต่างกันไหม มีหลายท่านค่ะเคยพูดให้ครูเก๋ฟังว่า เมื่อก่อนตอนพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่เห็นจะยากอะไรเลย เราก็โตๆมากันได้


วันนี้ครูเก๋เลยขอมาเสนอว่าทำไม หรือจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องรู้ หรือมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่ครูเก๋สอนนักศึกษาในจิตวิทยาครอบครัวค่ะ


1. ข้อมูลการเลี้ยงลูกเดี๋ยวนี้แพร่หลายอย่างมาก ดังนั้นการได้ข้อมูลมาก็ต้องดูบริบทว่าข้อมูลแบบไหนเหมาะสมกับลูกของเรา ช่วงวัยและพัฒนาการของเด็กข้อมูลที่เจาะจงและตรงประเด็นจะช่วยให้พ่อแม่โฟกัสขั้นตอนที่สำคัญของการเลี้ยงลูกได้ดี อาทิข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้าน สติปัญญาหรือสังคม


2. เมื่อโฟกัสข้อมูลและแยกแยะได้ถูกต้อง พ่อแม่จะเริ่มเห็นแนวทางการเลี้ยงเพื่อให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของเด็ก ในส่วนนี้จะเริ่มปูพื้นฐานไปในเรื่องของสังคม รวมไปถึงการศึกษา อาทิการเลือกโรงเรียน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรอบตัวเป็นสิ่งที่สำคัญ


3. วิธีการเลี้ยงลูก = ปลูกฝังแนวทางการเลี้ยงดูลูกให้กับลูกด้วย ลูกพอใจ ไม่พอใจ มีความสุข กล้าแสดงออก เก็บตัว หรืออมทุกข์ก็สังเกตได้จากการเลี้ยงดู


ถ้าพ่อแม่พร้อมกับวิธีการเลี้ยงดูในแบบต่างๆ ผลลัพธ์แต่ละแบบย่อมให้ผลแตกต่างกันอย่างแน่นอน และอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เป็นกระแสมาสักพักคือ เลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างไรในยุคศตวรรษที่ 21


เห็นหรือยังคะว่าตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แล้ว ลูกของเราจะไม่สามารถหรือไม่สมควรที่จะถูกเลี้ยงด้วยสังคมที่ถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรม หรือกรอบความคิดของคนยุคเก่าที่เติบโตมาโดยไม่มีเทคโนโลยี เพราะฉะนั้น ผู้ปกครองเองต้องเลี้ยงดูบุตรหลานให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงวัฒนธรรมรวมถึงกรอบความคิด เก่าและใหม่เข้าด้วยกันขึ้นมาอยู่เสมอค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท


โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับด้วยทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์ สมวัย 0986656541 ปรึกษาและเข้าชมห้องเรียน
ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page