top of page

เสียงสะท้อนจากปลายปากกา(ลูก)

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ข้อความเล็กๆที่สะเทือนอารมณ์ บันทึกประจำปีของนักเรียนคนหนึ่ง


ท้ายเทอมและต้นเทอมของทุกปี บางโรงเรียนครูแนะแนวจะฝึกให้เด็กตั้งเป้าหมาย ในแต่ละเทอมนั้นๆ หลายๆคนก็ตั้งกันไปเรื่อย หรือตั้งใจกันแตกต่างตามความชอบของตัวเอง สนุกสนาน อาทิ อยากได้เกรดสี่ อยากติดบัญชี อยากได้หมอรอบแรก ฟังแล้วดูเป็นความฝันที่เด็กทั่วๆไปซึ่งอาจจะไม่ได้แปลกอะไร แต่เมื่อคำขอของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่ขออะไรเลยนอกจาก "นั่งทานข้าวพร้อมกันทั้งครอบครัว"


ข้อความนี้ได้ถูกส่งต่อ กันมาในการให้คำปรึกษานักเรียนในหลายๆโรงเรียน ครูเก๋นำมายกสะท้อนเป็นภาพตัวแทนให้ผู้ปกครองได้เห็นว่า บางอย่างที่เราพยายามผลักดันลูกให้ได้ยืนในจุดที่เขาหรือเราต้องการ พ่อแม่ทำงานมาเพื่อส่งลูกเรียนหนังสือและพร้อมดูแลสุดกำลัง พ่อแม่หลายคนเก่งและมีความสามารถมาก แต่ชวนมองอีกด้านค่ะว่าถ้าเมื่อข้อความแบบนี้ออกมาจากลูกของเรา พ่อแม่ต้องสะท้อนว่า ลูกกำลังต้องการอะไร ณ วันนั้น


หลายคนอาจมองข้ามในความรู้สึกถึงความสำเร็จในตัวของลูกเปลี่ยนไป สำหรับเด็กแล้วความสำเร็จนอกจากการเรียนคือการได้อยู่ใกล้ชิดกันในครอบครัวถือเป็นความสุขมากที่สุด ความสุขที่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เรื่องราวที่ได้พบเจอแลกเปลี่ยนกับเพื่อน เรื่องที่ครูเล่าให้ฟัง เพียงเท่านั้นเองค่ะ


เมื่อเราต้องการเปลี่ยนข้อความที่สะท้อนออกมาจากปลายปากกาของลูก คือการเปลี่ยนองค์ประกอบภายในใจให้เต็มคือเวลาของความสุขในครอบครัว เพื่อเปลี่ยนจากขอพร้อมหน้ากัน เป็น รักนะจุ๊บๆ ค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับ ด้วยทรัพยากรบุคคลคุณภาพ ท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการศึกษา 0986656541 ปรึกษาวางแผนการเรียนพร้อมเข้าชมห้องเรียนดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page