top of page

ปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้จ่าย

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ตามพจนานุกรมคำว่าเก็บหอมรอมริบ แปลว่าเก็บรวบรวมทีละเล็กทีละน้อย มีนัยสำคัญคือการประหยัด การใช้จ่ายตามความจำเป็น


การสร้างนิสัยเก็บหอมรอมริบนี้ ออมเป็นและจ่ายเป็นในเวลาเดียวกัน ตามหลักการพัฒนาการในส่วนของการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นโดยมีลักษณะนิสัยที่ดีทางการเงิน ควรจะได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เยาว์วัย


คำถามเกิดขึ้นคือแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเหมาะสม ตามทฤษฎีแล้วพัฒนาการการเลี้ยงดูที่ดีที่สุดในด้านดี-ชั่ว ถูก-ผิด ควรทำ-ไม่ควรทำ เริ่มต้นที่อายุ 2 ปี วัยหลังสองปีขึ้นไปจะเริ่มจดจำในรูปธรรมมากขึ้นจากการที่สมองเริ่มเชื่อมต่อระบบประสาทเข้าหากันหลังจากกระจัดกระจายเพื่อสร้างรูปแบบสมองตั้งแต่กำเนิด อาทิ การฝึกอดออมเริ่มได้จากการ แยกกระปุกหลายใบเพื่อหยอดเหรียญแยกค่าใช้จ่ายว่าเงินจำนวนเดียวกันนี้ถูกใช้จ่ายในรูปแบบที่แตกต่างกัน กระปุกที่ 1 อาจจะเริ่มด้วยขนม กระปุกต่อมาเป็นการทำบุญ ไล่เรียงลำดับไปตามความพอใจ แต่ไม่ควรเยอะเกินไปจนหมดกำลังใจ


การออมไม่ต้องออมเต็มกระปุกก็ได้ แต่ต้องมีเป้าหมายว่าเมื่อไหร่จะนำออกมาใช้ และใช้จ่ายตามที่ขีดเขียนไว้หน้ากระปุก ตรงจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของลักษณะนิสัยการออม


การจ่ายที่ตรงกระปุก = ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล


พ่อแม่ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ ระเบียบเรื่องการใช้เงินลูกจะเรียนรู้ได้เองอย่างรวดเร็วทันที ทันใจ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


สร้างลูกของคุณให้เข้มแข็ง ด้วยทรัพยากรบุคคลทรงคุณค่าในยุคเทคโนโลยี

0986656541 วางแผนการเรียนด้วยนักจิตวิทยาการศึกษาพร้อมครูดูแลส่วนตัว


ดู 97 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page