top of page

เพศและเยาวชนในยุคของการเปลี่ยนแปลง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เมื่อการเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงวัยมีช่องว่างในเรื่องคำแนะนำ พ่อแม่จะแนะนำหรือมีวิธีการแนะนำอย่างไรเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น เรื่องเพศเป็นหนึ่งในหลากหลายประเด็นที่ถูกหยิบยกเข้ามาเป็นหัวข้อที่พ่อแม่ต้องดูแล แต่คำว่าเพศในมุมมองของนักจิตวิทยากันแบ่งได้หลายประการ ซึ่งครูเก๋จะมาพูดถึง 3 แนวทางสำคัญๆที่สามารถเข้าใจและปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา


1. เพศกับการแต่งกาย การแต่งกายให้เหมาะสมกับเพศสภาพ คำนี้ไม่ได้หมายถึง ผู้ชายหรือผู้หญิงเท่านั้น แต่รวมถึงเพศที่สามเข้าไปด้วย การแต่งกายสะท้อนสิ่งที่คนไทยเรียกว่ากาลเทศะ การแต่งตัวให้เหมาะสมกับเพศสภาพไม่ได้หมายความตรงๆตามตัวว่า ชายเป็นชาย แต่ชายต้องเป็นชายตามระดับสังคมที่กำลังเข้าหา อาทิ การเข้าร่วมสังคมที่เป็นทางการ สถานที่ราชการ ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ หรือกางเกงขาสั้น เพื่อติดต่อราชการ รวมไปถึงเพศหญิงและเพศที่สาม


2. เพศกับการแสดงออกตามเพศสภาพ อาทิการแสดงออกโดยบุคลิกของผู้ชายแล้วอาจจะมีอาการเขินอายในช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่การสอนมารยาทให้รู้จักการเดินอย่างสง่า ไหว้ ลุกยืน การแสดงออกต่อเพศตรงข้ามหรือเพศอื่นๆ รวมถึงภาษาในระดับต่างๆของสังคมว่า ภาษาระดับปาก ระดับทางการ กึ่งทางการใช้ในเวลาไหนอย่างไรบ้าง


3. เพศกับการเลือกเพื่อนหรือสังคม การแสดงออกต่อเพศตรงข้ามในสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็กลงมา หรืออยู่กับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันควรแสดงออกอย่างไร


ในประเด็นที่ครูเก๋ได้นำมาพูดคุยข้างต้นเป็นสิ่งที่เราในฐานะนักจิตวิทยาพูดคุยหรือให้คำปรึกษาเรื่องเพศ เพราะไม่ใช่เรื่องประเด็นเรื่องความแตกต่าง หรือเพศศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการแสดงออกต่อสังคมส่วนรวมในฐานะเพศที่ตนเองกำลังเป็นอยู่ ผู้ปกครองควรเริ่มให้ความสนใจในจุดต่างๆแต่ละช่วงวัยนี้เพื่อลดความกังวล เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกและครอบครัวในการเติบโตเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์ของลูก และครอบครัวที่สมบูรณ์ในสังคมโลกในอนาคตอันใกล้


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยในการยกระดับความรู้ของเยาวชนทุกระดับ 0986656541 ปรึกษาเราวันนี้พร้อมเข้าชมห้องเรียนจริงกับเรา

ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page