top of page

ความคับข้องใจในเด็กคืออะไร

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ความคับข้องใจ คืออะไรในทางจิตวิทยา และเด็กๆจะมีภาวะคับข้องใจได้อย่างไร


ภาวะคับข้องใจคือ ความรู้สึกอึดอัด เหมือนมีอะไรมาขัดขวางทางจิตใจ สภาวะที่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรแล้วมีอุปสรรคมากมายมาขัดขวาง


แต่อุปสรรคของเด็กๆนั้นแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะปัจจัยรอบตัวที่ส่งผลยังไม่มากนัก และถ้าเราได้ฝึกให้เด็กๆมีนิสัยตัดสินใจ หรือมีทักษะทางการตัดสินใจได้แล้ว ภาวะเหล่านี้จะไม่เกิด หรือเกิดขึ้นน้อยมาก


จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคือพ่อแม่ต้องให้โอกาสลูกได้ฝึก ได้ลองจนพบสิ่งที่ลูกถนัด ย้ำนะคะว่าลูกถนัดไม่ใช่ที่สิ่งที่ผู้ปกครองอยากให้ลูกเป็น และการลงมือทำเพื่อผลลัพธ์ให้ตรงกับที่หวังไว้ของผู้ปกครองอาจจะเกิดความคับข้องใจในเด็ก แต่การปล่อยให้เค้าอยู่ในสิ่งที่ชอบและถนัด จะเป็นการคลายความคับข้องใจได้ดีเลยค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่พร้อมยกระดับการเรียนรู้

0986656541 รายล้อมลูกของคุณด้วยสังคมที่เหมาะสมวันนี้
ดู 522 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page