top of page

ชวนพ่อแม่รู้จัก ความขัดแย้งใจ ในเด็ก

อัปเดตเมื่อ 18 เม.ย. 2562

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ในบทความก่อนๆเราได้พูดถึงความคับข้องใจในเด็ก วันนี้ครูเก๋ มาชวนพ่อแม่รู้จักคำว่า


"ขัดแย้งใจ"


ขัดแย้งใจในทางจิตวิทยาแปลว่า ความรู้สึกอัดอั้นอันเกิดจากการเลือกไม่ได้ หรือตัดสินใจไม่เด็ดขาด โดยการเลือกไม่ได้หรือตัดสินใจไม่ได้นั้นมี 3 แบบด้วยกัน


1. ชอบทั้งสอง ไม่สามารถที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ พฤติกรรมเช่นนี้ในเด็กจะแสดงออกในรูปแบบของไม่สามารถเลือกของเล่นได้ ไม่สามารถเลือกรสชาติไอศครีม หรือขนมต่างๆได้


2. ไม่ชอบหรือไม่อยากได้ทั้งสองแบบ แต่สุดท้ายต้องเลือก 1 แบบ พฤติกรรมนี้เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความสำคัญ หรือความจำเป็น อาทิ ไปโรงเรียนก็ไม่อยากไป บ้านก็ไม่อยากอยู่ของเด็ก ซึ่งสุดท้ายก็ต้องจบที่ไหนสักที่


3. ชอบและไม่ชอบในคราวเดียวกัน พฤติกรรมที่เห็นในเด็กก็คือการดื่มนม ชอบที่จะดื่มนมพร้อมกันกับเพื่อนที่โรงเรียน แต่ในใจลึกๆนั้นก็ไม่ชอบดื่มนม


ความขัดแย้งใจนี้เป็นไปตามกลไกทางจิตใจ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเด็กๆ และลูกๆ แต่พ่อแม่และครอบครัวจะเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ลูกและเยาวชนผ่านจุดความขัดแย้งใจนี้ไปได้ค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่พร้อมยกระดับการเรียนรู้

0986656541 รายล้อมลูกคุณด้วยสังคมที่เหมาะสมวันนี้


ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page