top of page

MindSet กับการปรับตัวของผู้ปกครอง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


MindSet คืออะไร แล้วเกี่ยวพันอย่างไรกับพ่อแม่ ในมุมมองที่หลายคนมองว่า แค่มีลูกได้ก็เป็นพ่อแม่ได้แล้ว แต่ในความเป็นจริงเป็นพ่อแม่ได้ ไม่ได้จะเลี้ยงลูกเป็นนะคะ


ดังนั้นก่อนที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลี้ยงลูกได้ และเลี้ยงลูกเป็น ครูเก๋ชวนมองคำว่า MindSet ให้ดีค่ะ MindSet ของพ่อแม่นั้นมีความสำคัญ การไม่มีความรู้หรือวิธีในการเลี้ยงลูกนั้นไม่มีอะไรร้ายแรง แต่การไม่มี MindSet หรือ กรอบความคิดที่ดีในการเลี้ยงลูกนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้


MindSet คือกระบวนการคิด กรอบความคิด สามารถปรับได้ จัดลำดับแง่มุมที่มองต่อโลก สังคมรอบข้างและตัวเองได้เรื่อยๆตามยุคสมัย


ในยุคสมัยปัจจุบันหรือที่ได้ยินกันคุ้นหูว่า ศตวรรษที่ 21 นั้น การเลี้ยงดูลูกจะแตกต่างจากเดิมค่อนข้างมาก มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายเข้ามาทำให้กระแสบางอย่างเข้ามาและจากไปอย่างรวดเร็ว การเลี้ยงดูลูกของพ่อและแม่ถ้าสอดคล้องไปตามยุคสมัยนั้น จะทำให้การเลี้ยงลูกไม่เกิดปัญหา และลดช่องว่างระหว่างวัยหรือ Generation Gap ได้ วิธีการที่จะนำไปถึงจุดที่เราจะสอดคล้องเป็นส่วนหนึ่งของกระแสนวัตกรรมคือ MindSet หรือกรอบความคิดที่ประกอบไปด้วยค่านิยม บทบาท หน้าที่ ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 21


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูทธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่พร้อมยกระดับการเรียนรู้ของลูก

0986656541 อนุญาตให้ลูกเจอสังคมที่พร้อมและเหมาะสมสำหรับเขาเพื่อการเติบโต
ดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page