top of page

3 ความคิดสร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ในการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกในศตวรรษที่ 21 นั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย และทรัพยากรมากมายให้เลือกสรร การปรับ MindSet เป็นสิ่งสำคัญที่จะถูกนำมาพูดถึง


จากคราวก่อนที่ครูเก๋ได้เล่าถึง MindSet ว่าสำคัญอย่างไรกับผู้ปกครองในการเลี้ยงลูกไปแล้ว วันนี้เลยชวนมองว่า เราจะเริ่มปรับ MindSet หรือขยายให้ใหญ่ขึ้นอย่างไรด้วย 3 ความคิดง่ายๆเพื่อความสำเร็จ


1. ให้คิดว่าการเลี้ยงลูกเป็นธรรมชาติ คำว่าธรรมชาติในที่นี้คือความเป็นปกติ อาทิ มีความรู้เป็นปกติ สืบเสาะแสวงหาความรู้ให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวันว่าเราจะดูแลลูกอย่างไร ให้มีความสุข และกรอบความคิดที่ขยายได้เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มตั้งครรภ์จนถึงแรกเกิดที่จะต้องคำนึงอารมณ์ สังคม อาหารการกินของพ่อและแม่


2. การเลี้ยงลูกเป็นการหาความรู้ใหม่อยู่เสมอและจะนำเราเข้าสู่โลกยุคปัจจุบันมากขึ้น เมื่อลูกโตมาสิ่งแวดล้อม ณ ขณะนั้นจะหล่อหลอมให้ลูก เป็นบุคคลในยุคสมัยนั้น การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการเลี้ยงลูก และการแลกเปลี่ยนกับลูกจะทำให้เราอ่อนเยาว์และทันสมัยเสมอ


3. การเลี้ยงลูกให้ได้ดีนั้น ไม่มีสูตรสำเร็จ นั่นหมายถึงเราสามารถที่จะนำพา หรือกระตุ้นให้เขาเป็นสิ่งที่เขาอยากได้ อยากเป็นได้ตามแบบฉบับของเราเอง ไม่มีตัวชี้วัด และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนเป็นตัววัด แต่มาตรฐานและตัวชี้วัดเหล่านั้น การอ่าน การค้นคว้าเพื่อขยาย MindSet จากที่เรามีอยู่ต่อโลกและลูกให้กว้างออก ให้ขยายอย่างไม่จำกัด


การเริ่มปรับ MindSet ด้วย 3 ความคิดข้างต้นที่ครูเก๋ได้พูดถึงไปนั้น จะทำให้เราอนุญาตให้ตัวเราและลูกประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันมาก่อน เราอาจจะพาตัวเราไปในที่ที่ไม่เคยไปเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาควรรู้ ลูกพาเราไปในสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัส หรือทั้งครอบครัวเห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน และทุกครั้งที่สิ่งใหม่เกิดขึ้น สมองและความคิดที่ถูกบันทึกเป็นความทรงจำจะขยายความเป็นไปได้และจินตนาการเพื่อทำให้สิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันมีสีสันมากขึ้น


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่พร้อมยกระดับขีดจำกัดการเรียนรู้

0986656541 รายล้อมลูกคุณด้วยสังคมที่เหมาะต่อการเติบโตวันนี้ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page