top of page

ลูกกับจุดยืนทางการเมือง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ความชอบ ในทางจิตวิทยาหมายถึงการที่บุคคลหนึ่ง มีความรู้สึกต่อสิ่งของ บุคคล หรืออย่างอื่นอย่างไรที่มากกว่าตนเอง อาจจะเหมือน หรือแตกต่างกับสังคมโดยรอบก็ได้ ความชอบไม่ได้จำกัดว่าจะต้องยกระดับจิตใจ หรือทำให้สภาวะทางจิตใจถดถอย


ความชอบเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ประสบการณ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความชอบ การชอบและหลงใหลในระบบการปกครอง ไม่ว่าจะเป็น เผด็จการ อำนาจนิยม สังคมนิยม สมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือประชาธิปไตย จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สภาวะทางการเมืองและความคิดเห็น


ในฐานะที่เป็นพ่อและแม่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง จริงๆแล้ว การเปลี่ยนแปลงมีอยู่เป็นปกติทุกยุคทุกสมัย พ่อแม่ในวันนี้ก็มีลักษณะ ทัศนคติแตกต่างจากปู่ย่าตายาย ลูกเราก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในรุ่นถัดมาซึ่งทัศนคติการมองต้องแตกต่างแน่นอนเป็นของธรรมดา


การเปิดช่องว่างให้ลูกมีจุดยืนทางการเมือง ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็เป็นการกระตุ้นการคิดแบบ Divergent ซึ่งจะนำไปสู่การมีมุมมองที่กว้างขวาง ประยุกต์อุปกรณ์ ความคิดเห็นและรับมือกับเครื่องมือตรงหน้าได้อย่างดี มากกว่าการคิดในรูปแบบของ Convergent ที่ต้องฟัง ต้องทำตาม ต้องทำตามที่เราทำสืบต่อๆกันมาโดยไม่ได้มีการตั้งข้อสงสัย ทำให้ระบบฐานคิดไม่ได้รับการกระตุ้นให้ได้ทำงานเท่าที่ควร


กระนั้นแล้ว การคิดทั้งสองแบบต้องได้รับการ ถ่วงดุลในสมบูรณ์ ถ้าคิด Convergent หรือรวมศูนย์มากเกินไปจะตามไม่ทันโลก ไม่เกิดการตั้งคำถาม ไม่พัฒนา ทำตามสืบต่อๆกันไปเรื่อยๆเพราะเห็นคนอื่นทำ แต่ไม่ได้ตั้งคำถามให้ลึกไปว่าทำอะไร ทำทำไม หรือเพื่ออะไร และเช่นเดียวกันกับการมี Divergent Thinking มากเกินไป คือเป็นคนไม่เอาใคร เป็นคนขวางโลก เป็นคนคิดแต่ไม่ลงมือทำ ไม่ยอมทำถ้าสิ่งที่ทำไม่ใช่สิ่งใหม่ ผู้ปกครองต้องคอยแนะนำให้ ระบบฐานคิดทั้งสองทำงานไปด้วยกันอย่างราบรื่น ผ่านการกระตุ้นให้คิด อ่าน เขียน เสมอๆ นะคะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับท่ามกลางทรัพยากรที่พร้อมยกระดับการเรียนรู้

0986656541 รายล้อมลูกด้วยสังคมที่เหมาะสมต่อการศึกษาวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinkingดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page