top of page

พัฒนาเซลล์สมองลูกตั้งแต่เยาว์วัย

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เซลล์สมองของเด็กๆนั้น จะพัฒนาและสร้างขึ้นเร็วมากระหว่าง 0-2 ขวบ การที่สมองมีจำนวนเซลล์ประสาทมาก และมีการเชื่อมต่อและทำงานประสานกัน จะส่งผลดีต่อสมรรถภาพสมอง จะเป็นคนที่สมองดี เรียนรู้เร็ว จำได้ไว


เด็กที่มีพื้นฐานของการที่สมองมีความจำดี ส่งผลให้ระบบประสาท กล้ามเนื้อไม่ว่าจะมัดเล็กหรือมัดใหญ่ ทำงานประสานกันได้ดีด้วย


ดังนั้นกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการของวัยนี้คือ การให้ลูกได้วิ่งเล่น กระโดด ร้องเพลงประกอบท่าทาง กิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอาทิ ขยำดินน้ำมัน ปั้นดินเหนียว กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เซลล์สมองทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็งวันนี้

0986656541 ดึงศักยภาพของลูกสูงสุดด้วยสังคมที่ดี
ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page