top of page

หลักการสร้าง Self Image ที่ดีให้ลูก

โดย ครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ภาพพจน์ (Self Image) คือความรู้สึกที่ตัวเราเองมีแก่ตัวเราเอง สำหรับลูกๆแล้ว การถูกปลูกฝังให้มีความรู้สึกต่อตัวเองอย่างตรงไปตรงมามีความสำคัญ และในเฉพาะอย่างยิ่ง การรู้สึกต่อตนเองในทางบวกด้วยแล้วนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อความภาคภูมิใจในตนเอง หรือ Self Esteem


ครูเก๋เลยอยากชวนคุณพ่อคุณแม่รู้จักหลักการ 3 ข้อ สำหรับการปลูกฝังให้ลูกสร้างและมองตัวเองผ่าน Self Image ที่ดีจากข้างใน


1. ให้ลูกได้พูดถึงเรื่องราวของตนเองออกมา โดยเราไม่ต้องคาดหวังว่าลูกจะพูดเกี่ยวกับตัวเองไปในทางที่ดีหรือไม่ดี เพื่อที่เราจะได้ล่วงรู้ว่าลูกนั้นคิดกับตัวเองอย่างไร


2. บอกลูกเสมอว่ามุมมองและความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเองนั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอ


3. การเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผ่านการยอมรับในข้อบกพร่อง และปรับปรุงผ่านการเสนอแนะในแบบตัวตนของเขาเอง ซึ่งต่อไปจะเป็นคนที่เปิดรับการเรียนรู้ได้ดีและกว้างขวางมากขึ้นค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิดด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็งจากศักยภาพที่แท้จริงของลูก

0986656541 ปรึกษาเราพร้อมวางแผนการเรียนวันนี้ดู 1,336 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page