top of page

ดัชนีความสุขประเทศร่วง เช็คความสุขในครัวเรือนด้วยการสื่อสาร

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ในปี 2561 หรือ 2018 ที่ผ่านมา อันดับดัชนีความสุขของประเทศไทยตกลงจาก อับดับที่ 32 เมื่อปี 2017 ไปอยู่อันดับที่ 46 ในปี 2018 จากการรายงานของสำนักข่าวบางกอกโพสต์ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561


วันนี้ 1 ปีผ่านไป ครูเก๋มาชวนคุณพ่อคุณแม่เช็คและเพิ่มดัชนีความสุขในครัวเรือนง่ายๆตามหลักจิตวิทยา


ความสุขในแต่ละบ้าน แตกต่างกันไปโดยหาที่จับได้ยาก บางครั้งอาจระบุไม่ได้เลยว่า ใครมีความสุขมากกว่ากัน เพราะความสุขภายใน หรือ Intrinsic Happiness นั้นประเมินค่าไม่ได้ แต่ในทางจิตวิทยาครอบครัวแล้ว เรามีวิธีเช็คความสุขง่ายๆเพียงคำถามสั้นๆ 3 ข้อ


1. Attention checking หรือ เช็คความสนใจ ในหนึ่งวันเราใส่ใจหรือสนใจกันมากขึ้นหรือน้อยลงจากเดิม มองรอบตัวมีใครเปลี่ยนไปบ้าง ความเครียด ความสุขหรือความคาดหวังได้เล่าให้กันฟังบ้างหรือเปล่า


2. Care checking หรือเช็คความเข้าใจ คนในครอบครัวเปลี่ยนไปในทิศทางใดจากข้อแรก อะไรเป็นสิ่งจูงใจ ทำเพื่ออะไร และเหตุผลของการกระทั้นนั้นนำไปสู่สิ่งที่ดีหรือไม่


3. Response checking หรือเช็คการตอบสนอง คำพูดจากการสื่อสารหรือสนทนานั้นมีการตอบกลับอย่างไร รวดเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือเป็นปกติ บางครั้งการตอบสนองอาจมาจากการเหนื่อยล้าจากการทำงาน หรือการฟุ้งซ่าน จากการว่างงานก็เกิดขึ้นได้


การหมั่น เช็คความรู้สึกเหล่านี้จะนำไปสู่การดูแลเอาใจใส่กันที่ดี การอยู่ใกล้กันทุกวันอาจจะสร้างความเบื่อหน่าย หรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดจาให้กันฟัง บางครั้งระยะทางใกล้ไกล ไม่ส่งผลต่อความสุขในครอบครัว แต่การที่แต่ละคนรู้สึกเป็นหนึ่งและยังคงเป็นสมาชิกในครอบครัวอยู่นั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มพูนความสุขในครอบครัวค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเรียนเสริมและสร้างสังคมที่เหมาะสมให้ลูกวันนี้


เรียนเสริมเพิ่มความรู้ | ทุนการศึกษา | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | บริการปรึกษาวางแผนการเรียน
ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page