top of page

ทัศนคติและความสำเร็จต่อเป้าหมาย

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะชนะ ทำทุกอย่างด้วยความคล่องแคล่วและต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งทำให้ทีมแฮนบอลประเทศเซอเบียร์ ยังคงมีผลงานนำหน้าฮังการี ข้อความสรุปจากบทความทางวิชาการมหาวิทยาลัยเพ็ก ประเทศฮังการี


การที่บุคคลคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นว่าจะประสบผลสำเร็จ ดังที่นักกีฬาแฮนบอลชายเชื่อมั่นในโค้ชและฝึกฝนด้วยความมั่นใจอยู่เสมอ แนวทางการพัฒนาการสำเร็จเริ่มต้นทางจิตใจเริ่มต้นด้วย 3 เชื่อ


1. เชื่อมั่นในศรัทธาและตั้งมั่นในความเชื่อเหล่านั้น เชื่อว่าจะเลี้ยงลูกให้ดี เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จ เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์


2. เชื่อว่าการลงมือทำจะส่งผลในสิ่งที่คิดปรากฏได้จริง เมื่อวางแผนเป็นที่เรียบร้อยการทำ Action Plan จึงมีความสำคัญที่จะต้องทำตามเพื่อไปถึงเป้าหมาย


3. เชื่อว่าผลลัพธ์จะต้องตรงตามที่คาดหวัง และเชื่อว่าผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงเสมอระหว่างทางที่เราเปลี่ยนตัวชี้วัดความสำเร็จ


สำคัญไม่แพ้กันคือการมี Mind Set และ Skill Set ที่ดีในการเริ่มเติมเต็มความชอบ ความฝัน ของเราและลูกด้วยการใช้สิ่งที่มีในตอนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาวันนี้เพื่อวางแผนความสำเร็จ


เรียนพิเศษ | เรียนส่วนตัว | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยาการศึกษา | ค้นหาศักยภาพ | วางแผนการเรียน | วางแผนการพัฒนาอาชีพความถนัดของเด็ก
ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page