top of page

อำนาจในตน ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์แตกต่าง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"ความพยายามกับผลตอบแทนจะแปรผลไปตามกัน" ความตอนหนึ่งจากวารสารพัฒนาสังคมของ ผศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน


บุคคลที่ถูกสอนให้ร่างกายเกิดแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ตามหลักการของการเชื่ออำนาจในตนนั้น จะมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า #ความสำเร็จเกิดจากความพยายามของตนเอง ยิ่งทุ่มเทไปมากเท่าไหร่ ยิ่งประสบผลสำเร็จ


ลูกๆของเราก็เช่นกัน ช่วงวัยของการเจริญเติบโตเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จ พ่อแม่แบบเราๆก็ควรสอนให้ลูกๆ มีความเชื่อในอำนาจในตน ด้วยหลักการง่ายๆดังนี้


1. ความพยายามมากนำไปสู่ผลที่มาก


2. ความพยายามน้อยนำไปสู่ผลที่น้อย


พื้นฐานของความเชื่อลักษณะนี้จะเป็นพื้นฐานของการเป็นคน เชื่ออำนาจในตนสูง และเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี รวมไปถึงความขยันขันแข็ง มีจริยธรรมสูงและวางใจได้


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาวางแผนความสำเร็จกับเราวันนี้


เรียนพิเศษ | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | วางแผนการศึกษา | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา | บริการปรึกษา | สำเร็จและสมบูรณ์

ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page