top of page

เริ่มต้นสร้าง EQ ที่ดีและยอดเยี่ยม

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


พื้นฐานของการควบคุมอารมณ์และการมองโลก เป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบัติของ EQ ที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล


EQ หรือ Emotional Intelligence คือความฉลาดทางอารมณ์ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน ในบทบาทของพ่อแม่ การสอนลูกให้เป็นคนที่มี EQ สูง หรือความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี เป็นสิ่งที่ครูเก๋แนะนำค่ะ วันนี้ครูเก๋มาบอกเคล็ดลับการสอนและสื่อสารให้ลูกเป็นคนที่มีอารมณ์ดีและการควบคุมอารมณ์ที่ดีไปด้วย


1. ฝึกการใช้ภาษาที่ส่งผลต่อความรู้สึกออกจากตนเองอาทิ


แม่รอหนูนานแล้ว มากกว่าที่จะใช้ หนูทำให้แม่รอนาน


แม่รักหนูมาก มากกว่าที่จะพูดว่า หนูทำให้แม่รักหนูมาก


2. ลดการออกคำสั่ง การควบคุม หรือการตัดสิน เป็นประโยคเชิญชวนหรือการขอความร่วมมือ อาทิ


ช่วยเก็บของให้แม่หน่อย มากกว่า เก็บของเดี๋ยวนี้


แม่ว่าขิมน่าจะมากินข้าวได้แล้วนะ มากกว่า ขิมกินข้าวเดี๋ยวนี้


การเริ่มต้นให้ลูกได้รายล้อมด้วยคำพูดเหล่านี้ จะเป็นแนวทางการพัฒนาการทางอารมณ์ที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาได้ง่ายตามวัยของลูก พอถึงจังหวะที่ลูกดูแลตัวเองได้แล้ว ลูกจะใช้คำพื้นฐานเหล่านี้พัฒนาไปเป็นคำอื่นๆมากมายต่อไปอย่างยอดเยี่ยมและดีที่สุด


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาวางแผนความสำเร็จยอดเยี่ยมวันนี้


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนพิเศษ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ค้นหาศักยภาพด้วย DMIT | บริการปรึกษาโดยนักจิตวิทยา | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | วางแผนการเรียน | เตรียมสอบ


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinkingดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page