top of page

ความแตกต่างของคนมี และไม่มี EQ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


EQ คือความฉลาดทางด้านอารมณ์ หรือพูดอย่างง่ายคือความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ดังนั้นใครก็ตามที่ไม่มี EQ หรือเรียกอีกแบบว่ามี EQ ต่ำ จึงเป็นคนลักษณะที่ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ อาทิ เมื่ออยากได้ขนมจะคว้าทันที เพราะอยากรับประทาน ปราศจากการขอร้องหรือสนใจว่าสิ่งของชิ้นนั้นมีใครเป็นเจ้าของ ชักสีหน้าทันทีเมื่อมีความไม่พอใจ เป็นคนโกรธง่าย อารมณ์แปรปรวน

สิ่งที่เป็นคำนิยามของคนที่มี EQ ตามความหมายของกรมสุขภาพจิตคือ การเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ที่เรียกสั้นๆอย่างกระชับว่า เก่ง ดี มีสุข ซึ่งครูเก๋จะสรุปง่ายๆดังนี้ค่ะ


เก่ง : เป็นคนที่รู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้


ดี : เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ ระงับรับรู้ความต้องการและรับผิดชอบต่อตนเองได้


มีสุข : เป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง


สามสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถแยกแยะระหว่างบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง กับบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ต่ำลงมา


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาวางแผนการเรียนวันนี้


เรียนพิเศษ | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | ทุนการศึกษาปริญญาตรีต่างประเทศ | นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา | คณาจารย์ | ค้นหาศักยภาพด้วย DMIT | สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม


โทรหาเราเลยหากคุณหรือลูกกำลังมองหามากกว่า 1 อย่างด้านบน

ดู 256 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page