top of page

ชวนพ่อแม่รู้จักตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ความตอนหนึ่งของบทกลอน Children Learn what they live ของโดโรธี แอล นอลเต


... ถ้าเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกำลังใจ

พวกเขาจะกลายเป็นคนเชื่อมั่น

ถ้าเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยกย่องชื่นชม

พวกเขาจะเรียนรู้การขอบคุณ

ถ้าเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการตระหนักรู้

พวกเขาจะมีเป้าหมายของตนเอง


คำถามคือ ปัจจุบันเราคิดว่าลูกๆของเรากำลังอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน


ในอดีตพ่อแม่จำนวนมากใช้วิธีการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ลูกๆของเขา เช่นย้ายโรงเรียน ย้ายบ้าน หรือส่งไปเรียนเมืองนอก แต่กลับกันในปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ได้ผลดังเดิม


เมื่อเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ยาก หรือไม่ได้ แต่เรานั้นสามารถเลือกที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมในแบบของเราได้ โดยที่ โดโรธี กล่าวเสมอว่า #เด็กเรียนรู้จากชีวิต


ชีวิต เท่ากับ การดำรงอยู่


โดยการดำรงอยู่นั้นจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพอ้างอิงจาก เนื้อหา Quality of Life, Work and Happiness จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตีพิมพ์เมื่อปี 2557 ว่าวัดได้จาก

1. สุขภาพดี

2. ผ่อนคลายดี

3. ทำใจดี

4. จิตวิญญาณดี

5. ครอบครัวดี

6. สังคมดี

7. ใฝ่รู้ดี

8. สุขภาพการเงินดี

และ 9. การงานที่ดี


การปรับตัวให้เข้ากับตัวชี้วัดให้ได้ตามแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อลูกและครอบครัวค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้ดีที่สุดดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page