top of page

เราสร้างมนุษยสัมพันธ์เทียมในทุกมิติชีวิตจริงหรือ?

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หลักการสอนมนุษยสัมพันธ์ มักจะเน้นหนักไปในทางให้เราใช้หลักการของมนุษยสัมพันธ์แท้ คือการแสดงออกด้วยจิตใจที่แท้จริง จริงใจ และพร้อมที่จะช่วยเหลือ มากกว่าเสแสร้งแกล้งทำมันออกมา


มันเป็นสิ่งที่ดีและเยี่ยมมากๆค่ะ แต่เคยได้ยินไหมคะว่าเมื่อดีมากบางครั้งโดนหลอก และหักหลังบ่อยครั้ง จนเราเกิดการท้อแท้และหมดหวังกับการที่คนอื่นนั้นไม่จริงใจกับเราเสมอ


ครูเก๋เลยมาชวนมองหลักการที่แท้จริงในการบริหารความสัมพันธ์ในมนุษยสัมพันธ์อีกด้านคือ มนุษยสัมพันธ์เทียมค่ะ คำว่าเทียม ไม่ได้แปลว่า ไม่แท้หรือไม่ดีเสมอไป แต่สามารถใช้เป็นเกราะคุ้มกันตัวเราเองได้ในบางสถานการณ์ซึ่งครูเก๋ได้สอนหลักการเหล่านี้ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ 311 ค่ะ


มนุษยสัมพันธ์เทียมได้ถูกนำมาใช้ในการจูงใจคน แม้ว่าการจูงใจนั้น เราประเมินแล้วว่า หากปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วเป็นไปไม่ได้แน่นอน หรือชักชวนแล้วไม่สามารถโน้มน้าวให้คล้อยตามได้ ผู้ที่จะต้องรู้จักมนุษยสัมพันธ์เทียมเป็นอย่างดีคือทีมขายหรือนักล้อบบี้ที่มักจะรู้จักในเรื่องของ Elevater Pitch หรือจูงใจคนภายใน 15 วินาที


ในมุมมองของผู้ปกครอง มนุษยสัมพันธ์เทียมสามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมสติอารมณ์เพื่อเฟ้นหาเรื่องราวดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนหรือสถานที่ที่ผู้ปกครองดูแลไม่ทั่วถึง เพื่อทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของลูกยามคับขัน อาทิโดนเพื่อนแกล้งแล้วไม่บอก เป็นต้น


ในชีวิตประจำวันบางครั้ง เราสร้างมนุษยสัมพันธ์เทียมได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัว อาทิการที่ต้องไปอบรมร่วมกับผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนร่วมกับผู้คนแปลกหน้า การสร้างมนุษยสัมพันธ์เทียมนั้นช่วยสร้างความมั่นใจระยะสั้น ในช่วงของ First Impression ได้ดีก่อนที่เราจะพัฒนามนุษยสัมพันธ์แท้ขึ้นภายหลังครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinkingดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page