top of page

ตัวชี้วัดครอบครัวแข็งแรง ตามแบบสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ครอบครัวที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์ นำมาสู่สังคมที่สมบูรณ์แบบ


ครอบครัวแบบไหนที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์ และวัดได้อย่างไร


เมื่อครอบครัวที่ย่อยทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่กลับมีอิทธิพลและความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นหน่วยที่ผลิตและหล่อหลอมบุคลากรทางสังคม


การมีครอบครัวที่ดี เปี่ยมด้วยพลังความรักและการเกื้อหนุน ถือว่าเป็นการร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบหนึ่ง ดังนั้นวันนี้ครูเก๋มาชวนมองและวัดกันว่า ครอบครัวของเราแข็งแรงมากแค่ไหนผ่านตัวชี้วัดของ สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข 2542 โดยมีข้อกำหนดดังนี้


1. สมาชิกในครอบครัวงดดื่มสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติดและสิ่งมึนเมารวมถึงการพนัน อย่างน้อยในวันอาทิตย์ (เนื่องจากวันอาทิตย์ถือเป็นวันครอบครัว)


2. ครอบครัวประกอบอาชีพสุจริต มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ


3. ไม่มีความรุนแรงในครอบครัว


4. สมาชิกมีโอกาสที่จะรับประทานอาหารร่วมกัน


5. มีที่อยู่อาศัยหรือบ้าน ที่มั่นคงแข็งแรง


6. สมาชิกช่วยเหลืองานบ้านอย่างสม่ำเสมอ


7. มีโอกาสทำกิจกรรมนอกบ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง


8. มีโอกาสประกอบศาสนกิจร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง


9. ครอบครัวประกอบด้วยสามี ภรรยา /พ่อ แม่ ลูกพร้อมหน้ากัน


10. สมาชิกในครอบครัวเป็นที่ยอมรับของชุมชน


11. ครอบครัวมีทั้ง 3 ช่วงวัยอยู่ในหลังคาเดียวกัน


12. ครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยต้องมีกิจกรรมเหล่านี้อย่างน้อย 1 อย่าง อาทิ ร้องเพลงกล่อมเด็ก เล่านิทาน เล่นกับลูก/เด็ก ทารกได้รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน


หากครอบครัว ...

มีข้อ 1 ถึง 8 และมีข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 9 เป็นต้นไปหรือมีหมด เป็นครอบครัวแข็งแรงระดับ เยี่ยมยอด

มีข้อ 1 ถึง 8 เท่านั้น จัดเป็นครอบครัวแข็งแรง ระดับดี

มีข้อ 1-6 เป็นครอบครัวแข็งแรงพื้นฐาน


มีคะแนนแล้วเก็บไว้ในใจ ส่งต่อให้คนอื่นวัดต่อกันได้นะคะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page