กล้าที่จะอวด (ดี) ตามหลัก Sulivan

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"อวดดี" เป็นคำที่ Sulivan นักจิตวิทยาคนหนึ่งได้กล่าวไว้ในทฤษฎีแห่งตน (Self System) ว่าถ้ามนุษย์มีอะไรดี มนุษย์จะอวด และในทางกลับกันถ้ามนุษย์ไม่มีอะไรดี ก็จะปกปิด หรือไม่อวด

ถ้าหากเราพิจารณาตามหลักของ Sulivan แล้วจะพบว่าแท้จริงแล้วการอวด ไม่ใข่สิ่งน่าเกลียดหรือน่าขยะแขยงเลยสักนิด และโดยหลักการเป็นสิ่งที่ดีเสียด้วย


ในปัจจุบันด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้คนเราอวดชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นผ่านการโพสต์ภาพ แชร์ข้อความและเสนอความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้ทำให้สิ่งตรงข้ามของคนที่ไม่มีเกิดความอิจฉา นำไปสู่การซุบซิบนินทา รวมถึงการวิจารณ์จากคนกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายๆกัน อ้างอิงตามระบบอัลกอริทึ่มที่จะนำบุคคลคนๆหนึ่งไปสู่การโฆษณา เสพข่าวสารด้านที่ตัวเองชอบเท่านั้น อาจส่งผลกระทบต่อคนที่อวดดี ในสิ่งที่ตนเองทำอาทิ การทำบุญ ส่งลูกไปโรงเรียน หรือการทำสิ่งดีๆรวมถึงชีวิตดีดีของตนเองผ่านคำว่า สร้างภาพ แน่นอนค่ะว่า ถ้าผู้ส่งสารไม่ได้สร้างภาพต่างๆไว้ในหัวเสียก่อน ภาพเหล่านั้นไม่ปรากฎแน่นอน


สิ่งเหล่านี้ส่งผลทางอ้อมในวงกว้างแก่เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองจึงจะต้องให้ความสนใจอยู่ห่างๆโดยยึดหลักทฤษฎีแห่งตนของ Sulivan กล่าวว่า การจะอวดดีได้นั้น มนุษย์ต้องรู้คุณค่าของตนเองผ่านคำว่า Not me หรืออะไรที่ไม่ใช่ฉัน Bad Me ฉันไม่ดีอย่างไร ด้วย 3 คำถาม


1. ตัวตนที่แท้จริง หรือคุณค่าที่ฉันนำเสนอคืออะไร


2. ตัวตนที่ฉันคิดว่าฉันเป็นอยู่เป็นอย่างไร


3. ตัวฉันที่ฉันจะเป็น เป็นอย่างไร


หากตอบคำถามเหล่านี้ได้ คำว่า Good me and that is my value หรือ ดีในแบบฉันบนคุณค่าที่ฉันยึดถือนั้นมีหน้าตาที่แท้จริงเป็นอย่างไร


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาวางแผนการเรียนทุกระดับ

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinkingดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น