top of page

กล้าที่จะอวด (ดี) ตามหลัก Sulivan

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"อวดดี" เป็นคำที่ Sulivan นักจิตวิทยาคนหนึ่งได้กล่าวไว้ในทฤษฎีแห่งตน (Self System) ว่าถ้ามนุษย์มีอะไรดี มนุษย์จะอวด และในทางกลับกันถ้ามนุษย์ไม่มีอะไรดี ก็จะปกปิด หรือไม่อวด

ถ้าหากเราพิจารณาตามหลักของ Sulivan แล้วจะพบว่าแท้จริงแล้วการอวด ไม่ใข่สิ่งน่าเกลียดหรือน่าขยะแขยงเลยสักนิด และโดยหลักการเป็นสิ่งที่ดีเสียด้วย


ในปัจจุบันด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้คนเราอวดชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นผ่านการโพสต์ภาพ แชร์ข้อความและเสนอความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้ทำให้สิ่งตรงข้ามของคนที่ไม่มีเกิดความอิจฉา นำไปสู่การซุบซิบนินทา รวมถึงการวิจารณ์จากคนกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายๆกัน อ้างอิงตามระบบอัลกอริทึ่มที่จะนำบุคคลคนๆหนึ่งไปสู่การโฆษณา เสพข่าวสารด้านที่ตัวเองชอบเท่านั้น อาจส่งผลกระทบต่อคนที่อวดดี ในสิ่งที่ตนเองทำอาทิ การทำบุญ ส่งลูกไปโรงเรียน หรือการทำสิ่งดีๆรวมถึงชีวิตดีดีของตนเองผ่านคำว่า สร้างภาพ แน่นอนค่ะว่า ถ้าผู้ส่งสารไม่ได้สร้างภาพต่างๆไว้ในหัวเสียก่อน ภาพเหล่านั้นไม่ปรากฎแน่นอน


สิ่งเหล่านี้ส่งผลทางอ้อมในวงกว้างแก่เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองจึงจะต้องให้ความสนใจอยู่ห่างๆโดยยึดหลักทฤษฎีแห่งตนของ Sulivan กล่าวว่า การจะอวดดีได้นั้น มนุษย์ต้องรู้คุณค่าของตนเองผ่านคำว่า Not me หรืออะไรที่ไม่ใช่ฉัน Bad Me ฉันไม่ดีอย่างไร ด้วย 3 คำถาม


1. ตัวตนที่แท้จริง หรือคุณค่าที่ฉันนำเสนอคืออะไร


2. ตัวตนที่ฉันคิดว่าฉันเป็นอยู่เป็นอย่างไร


3. ตัวฉันที่ฉันจะเป็น เป็นอย่างไร


หากตอบคำถามเหล่านี้ได้ คำว่า Good me and that is my value หรือ ดีในแบบฉันบนคุณค่าที่ฉันยึดถือนั้นมีหน้าตาที่แท้จริงเป็นอย่างไร


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาวางแผนการเรียนทุกระดับ

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinkingดู 60 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page