top of page

สภาวะการสูญเสียตัวตนในอุดมคติของเยาวชน

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ไร้ตัวตน อ้างว้าง ภวังค์ของการไร้จุดหมาย


ตัวตน (Self) มักจะถูกระบุว่าเรานั้นมีลักษณะเช่นไร รูปร่าง สีผิวหรือกรุ๊ปเลือด ในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า Real Self หมายถึงตัวตนที่แท้จริง เมื่อเด็กกำลังเติบใหญ่ บุคคลรอบข้างจะทำหน้าที่ช่วยพัฒนาเรา หากการพัฒนานั้นสอดคล้องกับ Real Self ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่หากคนรอบข้างพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขตัวตนให้เปลี่ยนไปแตกต่างจากตัวตนที่แท้จริงนั้น อาจจะเกิดความขัดแย้งใจในตนเองได้ในระยะยาว


คำเหล่านั้นทางจิตวิทยาเราเรียกว่า Perceived Self เด็กจำนวนมากถูกใครหลายคนมากหน้าแปลกตาขโมยตัวตนที่แท้จริง แล้วจะเป็นสิ่งที่ลำบากอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนคนนั้นที่จะเติบโตพัฒนาไปสู่เป้าหมายหรือ Ideal Self ให้ประสบความสำเร็จได้


เพื่อให้ความฝัน หรือบุคคลในอุดมคติของลูกเป็นความจริงมากขึ้นทุกครั้ง พ่อแม่ต้องป้องกันด้วยการพัฒนา Perceived Self อย่างมีทิศทางกับ Real Self ทุกวันค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 63 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page