top of page

เครือข่ายผู้ปกครอง ส่งผลจริงหรือมายาคติ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อนขึ้นที่สูงไม่ได้"


เครือข่าย ไม่ได้จำเป็นแค่ในระบบธุรกิจ การเริ่มต้นที่จะเป็นพ่อแม่ "เครือข่าย" เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เกร็ดความรู้จากงานวิจัยการอ่านของครูเก๋ของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า


"การที่คุณพ่อคุณแม่มีเครือข่ายโดยเริ่มต้นจากการให้ความร่วมมือกับครอบครัวอื่นๆหรือทางโรงเรียน ส่งผลต่อการทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดู รวมถึงช่วยลดความวิตกกังวลและความคาดหวังของผู้เป็นพ่อแม่ได้"


ความหมายของเครือข่ายในที่นี้อาจเป็นเหมือนกับ "มีที่ปรึกษา" ลดการเสียเวลาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ลดการเสียเวลาในการเฟ้นหาโรงเรียนให้ลูก ครูสอนพิเศษ หรือกระทั่งลดการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก่อนที่จะสายเกินแก้ การอยู่ในกลุ่มผู้ปกครองสามารถเพิ่มความมั่นใจ และแบ่งเบาภาระที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยเฉพาะการอ่านได้ค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinkingดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page