top of page

อ่านออกเสียง เรียบเรียงการอ่าน

โดย ครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนวเด็กและวัยรุ่น


มีหลายคนสอบถามครูเก๋ ว่าการอ่านออกเสียงในเด็กนั้นจำเป็นแค่ไหน

จากส่วนตัวอ้างอิงจากงานวิจัยของครูเก๋เอง ที่ทำการสำรวจและติดตามผลการอ่านออกเสียง

ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า


1. การอ่านออกเสียงของเด็ก มีความสัมพันธ์กับความมั่นใจของตนเองมากขึ้น และพร้อมที่จะแก้ไขเสมอ

#พ่อแม่ยังคงทราบได้ว่าลูกมีปัญหาในการอ่านระดับไหน หรือ #ออกเสียงถูกต้องพื้นฐานตามหลักภาษาหรือไม่

2. การได้ยินเสียงของตนเอง ผ่านการอ่านออกเสียง นัยหนึ่งคือการสะท้อนเพื่อทบทวนทักษะการฟัง

3. ทำให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือแต่ละบรรทัด ฝึกการหายใจในการแบ่งวรรคลดภาวะการพูดติดอ่าง และลดการรบกวนจากประสาทภายนอก


และที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อได้อ่านออกเสียง ถูกต้อง มีพื้นฐานที่ดี มีส่วนสำคัญในการต่อยอดที่จะเป็นนักอ่านที่ดีในอนาคตสูงค่ะ


ครูเก๋


อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ

นักจิตวิทยาขึ้นทะเบียน และผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา แอบโซลูท ธิงคิง


"ปลูกปั้นทางปัญญา ให้ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว"

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง

ปรึกษาหาคุณครูส่วนตัว พร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะ จากครูและนักจิตวิทยามากประสบการณ์ทั่วเชียงใหม่

ได้เลยวันนี้ 0986656541

ดู 47 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page