top of page

3 เคล็ดลับ จับทางสร้างความขยัน

รู้สึกลูกไม่กระตือรือร้นเราควรทำอย่างไร

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ครูเก๋ขา ทำอย่างไรให้ลูกกระตือรือร้นดีคะ ...

คำถามดังขึ้นหลังจากผู้ปกครองท่านหนึ่งฟังการให้คำปรึกษาจบลง


ด้วยลูกยังเล็ก เราอาจยังบอกไม่ได้ว่าอะไรคือความกระตือรือร้น ขยันหรือขี้เกียจ ครูเก๋เลยชวนมองผ่านคำถามนี้ไปสู่การปูทางไปสู่ความขยัน ในวันข้างหน้าไว้ 3 ข้อค่ะ


1. ในวัยเรียนรู้เด็กต้องการเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่เขาอยากจะรู้ ช่วงเวลาดังกล่าวคำถามที่ได้ยินบ่อยๆ อาจจะเป็น ทำไม... ทำไม... ทำไม... เพียงเพราะต้องการเก็บข้อมูลในส่วนของตรรกะ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการสั่งสมความขยันวันข้างหน้า ผู้ปกครองควรจะพาลูกๆไปสวนสาธารณะ หรือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ขยายใหญ่ขึ้นเหมาะกับการเก็บข้อมูล


2. กระตุ้นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเก็บความทรงจำของ ลำดับ และเวลา อาทิ เวลาที่ออกไปเดินด้วยกัน เวลาออกไปไหนมาไหน เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการตรงต่อเวลา


3. คอยสังเกตจากการขยายสิ่งแวดล้อมว่า ลูกสนใจหรือพูดถึงอะไร ไม่สนใจอะไรแล้ววางเงื่อนไข ห้เกิดความกระตือรือร้น และอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม


ความขยันจะมาจากการกระตือรือร้นในการทำสิ่งนั้นๆสม่ำเสมอ อาจไม่เห็นได้ตอนเด็ก แต่ส่งผลตอนโต

ปลูกฝังตอนเด็ก เพื่อมีวินัยตอนโต จากการกระตือรือร้นในการออกไปวิ่งเพื่อสร้างสรรวินัยในการดูแลตนเอง สำคัญคือ เมื่อเริ่มที่ทำให้ลูกเห็นแล้ว พ่อแม่เองควรตรงเวลาและสม่ำเสมอเสียด้วย


ครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง

เรียนส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศที่ดีทางการศึกษา ในหนึ่งทำเลที่ดีที่สุดกลางเมืองเชียงใหม่


โทรปรึกษาวางแผนการเรียนกับเราวันนี้ 0986656541ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page