top of page

Customer Hall of Frame

🤹วันนี้ทางโรงเรียน Absolute Thinking ขอต้อนรับอาจารย์เอกนันต์ ณ เชียงใหม่ เข้ารับฟังผลการค้นหาศักยภาพของตัวท่านเอง ท่านบอกว่าผลการค้นหาศักยภาพตรงกับตัวท่านมาก และคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่กำลังค้นหาตนเอง และหาแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข . ทางโรงเรียนของเราขอขอบพระคุณอาจารย์เอกนันต์ ที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแลตัวท่านและครอบครัวของท่านเป็นอย่างสูงครับ .


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page